úterý 29. listopadu 2011

mtDNA z Iberského neolitu

Podařilo se analyzovat několik vzorků DNA lidí kardiální keramiky z Iberského poloostrova. Výsledky jsou podobné současnému genetickému profilu místních obyvatel: 3 vzorky haplogrupy H, jeden K1 (ta byla mezi prvními zemědělci zřejmě poměrně hojná) a jeden U5 (tato haplogrupa byla velmi častá u mezolitických západoevropanů). Zajímavé jsou ale dva vzorky haplogrupy N, která se již dnes v Evropě nevyskytuje, ale zřejmě zde byla hojná před příchodem zemědělců. Ještě zajímavější je jeden vzorek haplogrupy X1, která se dnes v malé frekvenci vyskytuje v západní Eurasii a v Severní Americe.

http://dienekes.blogspot.com/2011/11/ancient-mtdna-from-cardial-culture.html

pátek 18. listopadu 2011

Nový scénář migrace moderních lidí z Afriky

Archeologické nálezy z Arabského poloostrova z loňského roku poukazují na to, že moderní lidé se z Afriky do Asie dostali před 130-110 tisíci lety. Nálezy z Indie také potvrzovaly, že moderní lidé osídlili tento subkontinent už před výbuchem Toby, tedy před více než 75 tisíci lety. Nyní byly nalezeny nové doklady. V jižním Ománu se našly opracované kameny staré 106 tisíc let, které jsou shodné s kulturou Nubijského komplexu ze středního Nilu, ale pronikaly až do Etiopie a na Sinaj. Nyní je zřejmé, že se před více než  110 tisíci lety dostaly přes Bab-el-Mndeb do dnešního Jemenu a Ománu.


Nová studie Oxfordské University ukazuje, že tito první moderní lidé mimo Afriku nejsou přímými předky dnešních neafričanů. Důkazem je analýza mitochondriální DNA 369 Afričanů patřících do haplogrupy L3. Z této haplogrupy pochází všichni neafričané. Její stáří bylo stanoveno na 70 tisíc let, tedy až po výbuchu Toby. Toba vybuchla před 74 tisíci lety, před 70 tisíci vzniká ve východní Africe haplogrupa L3. Lidé, kteří ji mají brzy migrují do Asie a před 60 tisíci lety zřejmě v Indii z L3 vznikají M a M. Tato nová vlna moderních lidí zcela smazala genetické stopy předchozích populací. Mezi 30 a 40 tisíci lety se lidé z východní Afriky rozrůstají a migrují do střední (L3e) a severní Afriky (L3k). Dalším zajímavým přesunem je pohyb L3c ze střední Afriky do východní před 3 tisíci lety, který souvisí s bantuskou migrací.


http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111130171049.htm
http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2011/11/16/molbev.msr245.short?rss=1

čtvrtek 17. listopadu 2011

Nejstarší skalní kresby v Severní Africe

Nedaleko do města egyptského města Edfu byly na skále nad břehy Nilu nalezeny kresby staré přibližně 15 tisíc let. Jedná se o kresby praturů a jiných divokých zvířat. Kresby jsou tedy přibližně stejně staré jako slavné jeskynní kresby z Evropy.

http://news.yale.edu/2011/11/10/oldest-rock-art-egypt-discovered

pondělí 7. listopadu 2011

Pravěká Migrace ze Sardinie

Endemitický druh šneka ze Sardinie se rozšířil do okolí (napřed do Alžírska a potom do jižní Francie) před zhruba 8000 lety. To by mohlo znamenat, že Sardinie se stala střediskem prvním zemědělců, kteří postupně osídlili Středomoří. Zajímavé je, že obyvatelé Sardinie pocházejí podle genetického profilu spíše ze západu než z východu. Převládá u nich mitochondriální haplogrupa H1, H3 a V z Iberského poloostrova a U5b3a1 z jižní Francie. Vyskytuje se zde však také haplogrupa H13a, která pochází z Kavkazu. V mužské linii je nejčastější haplogrupa I2a1 původem z Iberského poloostrova, na severu je častá R1b, která se sem dostal zřejmě s kulturou zvoncových pohárů před 4000 lety. Zajímavý je také vysoký výskyt haplogrupy G (15%), která je častá na Kavkaze, v Alpách a v Pyrenejích. Je pravděpodobné, že většina těchto haplogrup má ještě neolitický nebo mezolitický původ.

Je pravděpodobné, že tím před 8000 lety se Sardinie, stala střediskem odkud se šířili zemědělci s haplogrupou G chromozomu Y. Ti však byli později vytlačeny haplogrupou R1b (zvoncové poháry před 4000 lety). Ta se na Sardini prosadila pouze na severu. Haplogrupa I2 je zřejmě starší.

http://dienekes.blogspot.com/2011/11/sardinian-snails-got-around.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sardinian_people#Genetic_peculiarities_of_the_population

pátek 4. listopadu 2011

Moderní člověk v Evropě před 45 tisíci lety

Důkladná analýza dvou lidských mléčných zubů nalezených v jeskyni Cvallo v jižní Itálii ukázala, že tyto zuby nepatří neandrtálcům, ale moderním lidem. Jejich stáří bylo stanoveno na 43-45 tisíc let. Dosud nejstarší ostatky moderního člověka pocházejí z Rumunska a jsou staré 35-40 tisíc let. Je to další podpora toho, že Aurignacien, technologie, která se v Evropě vyskytovala před 45-40 tisíci lety byla vytvořena moderními lidmi.

http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/moderni-clovek-osidlil-evropu-drive-nez-se-predpokladalo/710072
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111102161058.htm

sobota 1. října 2011

Stará DNA z povodí Liao

Čínským vědcům se podařilo analyzovat mitochondriální DNA několika ostatků spodního Xiajiadianu. Dominantní haplogrupou zde byla D4 (mělo ji 5 osob), která je se dnes vyskytuje po celé východní Asii a Americe, nejvíce v Korei. Dále zde byly nalezeny D5, M7c, A4, F1b, G1a, M9a, M10 a M8z. Dále se podařilo analyzovat haplogrupy chromozomu Y. Sedm mužů mělo haplogrupu N1c a pět mužů O3. Vysoký výskyt N1c je překvapivý, protože tato haplogrupa se dnes vyskytuje převážně u lovců Sibiře (Jakuti). Kultura spodního Xiajiadianu byla usedlou vyspělou zemědělskou kulturou a teprve vrchní Xiajiadian znamenal příchod nomádů ze severu, těmito nomády byli proto-mongolové - podle čínských pramenů lidé Monghu.

http://dienekes.blogspot.com/2011/09/bronze-age-y-chromosomes-and-mtdna-from.html

pátek 23. září 2011

Míšení Denisovanů a moderních lidí

Nová studie ukazuje, že Denisované se nemísili pouze s Novoguinejci, ale také s ostatními obyvateli Oceánie, jak se dalo předpokládat. Situace je však složitější. Přiložená mapka ukazuje, kolik genetické příměsi od Denisovanů mají jednotlivé populace.


Jak je vidět, příměs Denisovanů je pouze za Wallesovo linií, ale Filipíny k tomu. To je celkem zvláštní. Jedno vysvětlení nabízí autoři studie, jedná se o první vlnu moderních lidí, která přišla do Asie hned po výbuchu Toby. Další vlny migrantů do Asie pak denisovanskou příměs vymazali. Jiným vysvětlením může být, že Denisované žili na Jávě (od Denisovanů ze střední Asie je oddělil výbuch Toby). Moderní lidé po výbuchu Toby začali osidlovat ostrůvky od Andamanů až po Jávu, tam narazili na Denisovany,  přijali část jejich genů a pokračovali do Sahulu a pak na sever až na Filipíny.

pátek 16. září 2011

Archaický člověk z Nigérie starý pouze 14 tisíc let

V Nigérii byla nalezena lebka stará 12-16 tisíc let. Věk by stanoven podle rozpadové řady uranu (poměrně spolehlivá metoda). Pozoruhodné je, že lebka není podobná moderním lidem, ale archaickým Homo sapiens. Podle několika morfologických analýz má nejblíže k nálezu LH8 - archaickému Homo sapiens z Tanzánie s výraznými robustními rysy. Tento náleze může souviset s nedávným zjištěním, že subsaharští Afričané mají příměs nesapientní DNA. Nesapientní příměs DNA v západní Africe byla prokázána již dříve. Někteří soudí, že nalezená lebka je z potomka hominidů, kteří zanesli do DNA subsaharských Afričanů svoje geny.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0024024

Cizí genetická příměs u subsaharské populace

V subsaharské populaci byly pomocí statistické analýzy DNA nalezeny genetické stopy po styku se staršími hominidy. Tento cizí genetický materiál se oddělil od moderních lidí přibližně před 700 tisíci lety. Současná subsaharská populace ho získala přibližně před 35 tisíci lety a jedná se zhruba o 2% DNA. Není tato studie částečně v rozporu se starší studií z roku 2008, která našla cizí genetické příměsi u evropanů, východoasiatů a západoafričanů. Že by starší studie nebyla sto detekovat cizí DNA u subsaharských populací? Možné to je. Uvážíme-li, že neafričané mají 2-4% DNA od neandrtálců podle studie z roku 2010, a severoafričané mají původ převážně na Blízkém východě, zbývá nám už jediný region bez cizí příměsi DNA - tím je východní Afrika. Na východní Africe je pozoruhodné, že se zde střetávají nejstarší populace z Subsaharské Afriky, spolu s mladšími ze západní Afriky a z Blízkého východu. Je tu tedy směs několika geneticky znečištěných populací. Tato populace logicky nemůže být "bez cizích příměsí". Je zřejmé, že populace moderních lidí bez cizí genetické příměsi neexistuje. Jaký smysl má pak mluvit o cizí příměsi? Není cizí příměs jenom odlišnost od ostatních populací? Toto podezření vyvstává právě v případě, že taková příměs není doložena cizím genetickým materiálem z kosterních nálezů, ale statisticky ze současných vzorků, jako právě v této nové studii z Oxfordu.

Ötzi měl Y-haplogroupu G2a4

Ötzi, nalezený zmrzlý v roce 1991 v ledovci v Tyrolsku, měl haplogroupu chromozomu Y G2a4. Tato haplogrupa je v současnosti velmi vzácná, vzhledem ke svému stáří (~5000 let) a rozšíření (Evropa a sever Afriky) zřejmě souvisí s rozšířením zemědělství. V současné Tyrolské populaci je přibližně 7% mužů s chromozomem Y z haplogrupy G.

http://dienekes.blogspot.com/2011/09/otzi-tyrolean-iceman-belonged-to-y.html

úterý 6. září 2011

Původ západoevropských mužů

Většina západoevropských mužů (přes 50%) má haplogrupu R1b1a2 chromozomu Y s mutací R-M269. V Británii dosahuje dokonce podílu 75%. Stáří této haplogrupy je 5-10 tisíc let. Její původ je Anatolský (v Anatolii se nachází její rodičovské haplogrupy). Je tedy zřejmé, že do Evropy se dostala spolu se zemědělstvím před 8000 až 7000 lety. Dosud se předpokládalo, že její rozšíření proběhlo spolu s kulturou lineární keramiky před 6000 lety. Tomu však neopovídaly nedávné genetické testy. Žádný vzorek haplogrupy R1 nebyl u koster lineární keramiky nalezen, překvapivě zde převládala haplogrupa G2a3, která je v současné Evropě velmi vzácná (jednotky procent ve střední, východní a jižní Evropě). Navíc variabilita R1b1a2 ve Východní Evropě odkud zemědělství do Západní Evropy přišlo je nižší, a tedy mladší, ani zde není tak rozšířená jako v Západní Evropě. Znamená to, že R1b1a2 musela být minoritní skupina mezi prvními zemědělci a k její expanzi došlo někdy později, zřejmě v době bronzové. Osobně si myslím, že za rozšířením R1b1a2 je expanze kultury Zvoncových pohárů před 4000 lety. Tato kultura měla primární původ na západě Iberského polootrova, sekundární v dolním Porýní a rozšířila se velmi agresivně (v mužské linii) do celé západní Evropy. Silně dominovala na Britských ostrovech. To všechno celkem dobře zapadá do toho, co víme o R1b1a2. Původ západoevropských mužů je tady podle mě v kultuře Zvoncových pohárů. Dokonce si troufnu odhadnout jakým jazykem lidé této kultury mluvili. Nebyl to jazyk indoevropský, ale byl to jazyk, který se dodnes zachoval v podobě baskičtiny. Ještě v rané římské době (skoro dva tisíce let po konci kultury zvoncových pohárů, po invazi Keltů) byla na území celé Francie častá baskická jména.


http://science.cabot.ac.uk/index.php/2011/09/where-did-all-these-people-come-from/

Nejstarší pěstní klíny

Opracované pěstní klíny se začaly vyrábět ve východní Africe (v Etiopii a v Keni) před 1,5 milióny let. Vznikla tak technologie zvaná Acheulian. Nyní byly datovány nejstarší pěstní klíny z Keni, jejich stáří bylo stanoveno na 1,76 miliónu let. To je čtvrt miliónu let dřívěji než se předpokládalo.

http://www.nature.com/news/2011/110831/full/news.2011.511.html

pátek 5. srpna 2011

Nejstarší pes

Na Altaji byla nalezena lebka vlka, která nese stopy domestikace. Její stáří bylo stanoveno na 33 tisíc let. Za doposud nejstaršího domestikovaného vlka byl považován nález z Belgie. Je možné, že oba tyto nálezy souvisí a  k domestikaci vlka došlo v euroasijské subarktické stepi před 35 tisíci lety. Zajímavá ovšem je analýza mitochondriální DNA psů ze celého světa. Z ní je vidět, že psi pochází ze dvou ohnisek z Blízkého východu a z východní Asie z doby před 10-20 tisíci lety. Obě tato ohniska zřejmě mají ještě starší společný původ a ten může být právě subarktické euroasii.

čtvrtek 30. června 2011

Homo erectus solensis se s lidmi nesetkal

O Homo erektu solensis se soudilo, že žil mezi 500 tisíci lety až 35 tisíci lety před současností. Nejmladší nálezy pocházejí z Jávy od řeky Solo (podle ní dostal i jméno). Po novém předatování se však ukazuje, že nálezy od řeky Solo nejsou staré 35 ale 150 až 550 tisíc. Tím pádem lze i konečně zcela upustit od myšlenky, že se Homo erectus solensis podílel na vzniku asijské či australsko-oceánské populace.

pátek 10. června 2011

Haplogupa HV1 mtDNA okolo Rudého moře

Haplogupa HV1 mitochondriální DNA se vyskytuje na obou stranách Rudého moře. Její původ je zřejmě v Palestinské oblasti z doby vrcholu poslední doby ledové. Následovalo rozšíření na Arabský poloostrov a od šestého tisíciletí před Kristem se začala šířit spolu s námořním odchodem do východní Afriky. Egyptské haplogrupy HV1 jsou blízké těm původním palestinským.Východoafrické zase jihoarabským.

http://dienekes.blogspot.com/2011/06/mtdna-haplogroup-hv1-across-red-sea.html

pátek 3. června 2011

První zemědělci v Evropě byli východokavkazané

Objevují se další doklady o tom, že první zemědělci v Evropě byli východokavkazané. Již dříve byla u prvních zemědělců ve střední Evropě nalezena východokavkazská haplogrupa chromozomu Y G2a . Nyní byla nalezena i u prvních zemědělců v jižní Francii ve velmi vysoké frekvenci (20/22). Do toho zapadá i jazyková analýza, která poukazuje na východokavkazský původ zemědělské terminologie v Evropě. Další nalezená haplogrupa v jižní Francii stará 5000 let je I2a (2/22). Ta se dnes vyskytuje hlavně na Sardinii a jinak v celé Evropě.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/y-chromosome-mtdna-and-autosomal-dna.html

pátek 20. května 2011

Adam je starý 142 tisíc let

Důkladná analýza haplogrupy A chromozomu Y ukázala, že stáří předka všech mužů není 75 tisíc let, jak bylo dosud uváděno, ale 142  tisíc let. Posun je to výrazný, ale přiznejme si, byl očekávaný. To ovšem není vše, první rozdělení otcovské linie se uvádí jako rozdělení na haplogrupu A(převážně Sanové) a BT(ostatí lidé), to už ale neplatí. První dělení mužského rodokmenu před 142 tisíc lety rozdělilo haplogrupu A1a (severo-západní Afrika) a A1b(východní Afrika). Před 108 tisíci lety se pak od A1b odtrhla A2 (Sanové), krátce po tom, před 105 tisíci lety, se od A2 odtrhují další skupiny: A3 (dnes je na východě Afriky) a BT(celý zbytek světa). BT se před 75 tisíci lety rozpadá na B(Pygmejové) a CT(všichni neafričané). Před 39 tisíci lety se potom neafrická haplogrupa CT dále štěpí. Tolik nová studie. Obávám se, že delší revize posunující Adama dále do časové hloubky přijdou. Haplogrupa CT má totiž podle nedávné studie stáří 68 tisíc let. Před 60 tisíci lety, kdy lidé přišli do Austrálie, už musela existovat její podskupiny CK, potom ale nemůže mít stáří 39 tisíc let, jak uvádí tato nová studie.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/father-of-us-all-142-thousand-years-ago.html

Nově stanovené stáří semitských a indoevropských jazyků

Ryder a Nicholls stanovili nové stáří semitských a indoevropských jazyků na základě upraveného bayesovského modelu. Vyšlo jim, že semitské jazyky jsou staré 4750 (4400-5100) let. Což je o tisíc let něco méně než se obecně předpokládá. Stáří je dáno oddělením akkadštiny, přičemž nejstarší doklady o akkadštině jsou už z doby před 4800 lety. Akkadština se tedy objevuje 50 let před tím, než měla podle modelu vyniknout, přiznáme-li modelu jistou míru tolerance i tak je "časový scénář " velmi napjatý a nelze než s ním nesouhlasit a zůstat u původního stáří - 5750 let. S indoevropskými jazyky je to naopak, jejich stáří zase až příliš vysoké. Ryder a Nicholls ho stanovili na 8400 (7100-9800) let. Obecně se předpokládá stáří 4500-5000 let. Nejstarší kurgany spojované s prvními indoevropany jsou staré maximálně 6000 let. Autoři předokládají, že první rozdělení definující stáří ie jazyků bylo oddělení evropsko-indické a anatolsko-tocharské větve. Nejstarší doložený jazyk evropsko-indické větve je řečtina a sanskrt (oba přibližně 3500 let). Nejstarším jazykem anatolsko-tocharsé větve je chetitština stará 4000 let. Podle autorů by musely obě tyto skupiny žít 4000-5000 let odděleny než jsme o nich získali první doklady - na tak dlouhou dobu jsou si ty první jazykové záznamy příliš podobné.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/nicholls-and-ryder-semitic-44-51.html
http://dienekes.blogspot.com/2011/04/ryder-and-nicholls-proto-indo-european.html

Šíření Austronésanů

Nový model šíření Austronésanů.http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/658181

Genetika Kavkazu

Objevila se velmi zajímavá studie, která poukazuje na výraznou korelaci mezi jazyky a haplogrupami chromozomu Y severního Kavkazu. Mezi Šapsugy, Abcházi a Čerkézy převládá haplogrupa G2a3b1 (tu měli lidé kultury lineární keramiky, kteří zaváděli ve střední Evropě zemědělství před více než 7000 lety), G2a* je velmi častá u Gruzínců u Balkarů. Celému západu tedy dominuje G2. Přejdeme-li na východ, tam mezi Čečenci a Inguši převládá J2a4b. Více než polovina chromozu Y u východní kavkazské jazykové rodiny je tovřena haplogrupou J1* (M267) (ta je spojována se Semitskými národy a jejich expanzí započatou před 5000 lety), u Nachů klesá na 25% (ale o to více mají čečensko-ingušskou J2a4b)a v ostatním kavkaze pod 5%.

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2011/05/13/molbev.msr126.short?rss=1
http://dienekes.blogspot.com/2011/05/genes-and-languages-in-caucasus.html

Jakuti pochází z okolí Bajaklu

Důkladný genetický rozbor obyvatel Jakutské autonomní oblasti ukázal, že její obyvatelé (Jakuti, Evenkové, Eveni) pocházejí z oblasti kolem Bajkalu. Převládá zde mtDNA haplogrupa C a D, zatímco haplogrupy typické pro oblasti dále na východ (Beringie) jako A2 a G1b téměř chybí.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/eshg-2011-abstracts-are-online.html

pátek 13. května 2011

Poslední neandrtálci za polárním kruhem

Na severní Sibiři, za polárním kruhem (Byzonovaja) byly nalezeny zbytky předmětů Mousterianské klutury staré 28 500 let. Tato kultura je spojována s neandrtálci. Zdá se tedy, že neandrtálci našli útočiště na severu Sibiře, když byly vytlačeni z Evropy moderními lidmi. Doposud se nenašly žádné nálezy neandrtálců mladší než 30 tisíc let. Nález dítěte ze Španělska je starý 24 500 let ale jedná se zřejmě o míšence neandrtálců a moderních lidí.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110513112527.htm

čtvrtek 5. května 2011

Japonština je stará 2200 let

Bayesovská analýza japonských dialektů ukázala, že stáří japonštiny je 2200 let. To je v naprostém souladu s příchodem kultury yayoi - pěstitelů rýže do Japonska z Korei.

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/05/04/rspb.2011.0518.full

Původ rýže

Důkladná genetická analýza rýže mnoha druhů prokázala, že rýže pochází z jednoho zdroje a tím je povodí řeky Jang'c. Rýže byla podle analýzy domestikována před 9000 lety. Japonská a indická rýže je stará 4000 let, obě pocházejí z původního čínského druhu a nejsou místní jak se dříve předpokládalo. Archeologické nálezy posunují nálezy první domestikované rýže o něco dále do minulosti - snad až před 11 tisíci lety jako součást kultury Pengtoushan.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110502151357.htm

středa 4. května 2011

Homo cepranensis je ve skutečnosti heidelbergensis

O tom, že má Homo cepranensis, druh vytvořený podle jediného neúplného nálezu, velmi blízko k Homo heidelbergensis se všeobecně ví. Poslední důkladná analýza (založená na srovnání mnoha pravěkých lebek) ukazuje, že téměř zcela zapadá do klastru Homo heidelbergensis. Na celé analýze je zajímavé, že k tomuto klastru by se dal přiřadit i nález z Petralony a překvapivě i z čínského Dali. Lebka z Kabwe stojí přesně mezi klastry heidelbergů, neandrtálců a moderních lidí (tím by se dala vysvětlit její problematická zařaditelnost). Dále je zajímavé, že čínský člověk z Jinniushan zapadá mezi neandrtálce a Stainheimská lebka se blíží moderním lidem stejně podobně jako evidentně moderní člověk - 160 tisíc let starý Irhoud 1 z Maroka.http://dienekes.blogspot.com/2011/05/homo-heidelbergensis-and-ceprano.html

čtvrtek 21. dubna 2011

Archaičtí moderní lidé z Izraele

Acheulo-Yabrudian kulturní komplex v Levantě před 350-200 tisíci lety je znám svými pokrokovým rysy (organizovaná sídliště, zavádění mikrolitů a podobně). Dosud chyběly ostatky, které by přiřadily k tomuto kulturnímu komplexu specifického hominida. Ve starších vrstvách předchozích kultur byly nalezeni erectové, v mladších vrstvách moderní lidé a neandrtálci. Na otázku kdo vytvořil Acheulo-Yabrudian kulturní komplex nyní částečně odpovídá nález z jeskyně Qesem. Bylo zde objeveno několik zubů, které se velmi podobají zubům pozdějších moderních lidí z této oblasti.


http://www.aftau.org/site/News2?page=NewsArticle&id=13627
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101230123554.htm
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/400-200ka-dental-remains-from-qesem.html

Novinky o Homo heidelbergensis

Objevilo se několik studií, které mění pohled na Homo heidelbergensis. Nález z německého Mauer, podle kterého byl heidelbergensis popsán, byl datován na 609 tisíc let. Heidelbergensis je tedy starší než jsme si mysleli. Zajímavá je také srovnávací studie lebek z řecké Patralony a Apidimy. Lebka z Apidimy (stará 100 tisíc let) je typický neandrtálec velmi podobný italské Guattari (starý 50 tisíc let). Petralonská lebka (stará 125 tisíc nebo až 350 tisíc let) je velmi podobná španělskému heidelbergensis z Sima de los Huesos (Miguelón starý 400 tisíc let). Zajímavé je také to, že lebky z Izraele (z jeskyně Qafzeh a Skhul staré 100 tisíc let) tvoří jakýsi přechod od heidelbergensis k moderním lidem. Naopak Kabwe ze Zambie (starý snad až 300 tisíc let) je od moderních lidí odlišný a zapadá mezi heidelbergensis. Podle dalších dvou studií jsou vůbec moderní lidé velmi odlišní a vypadá to, že stojí zcela mimo vývojovou linii heidelbergensis - neandethal. Tuto linii však poslední studie vyvrací.


http://dienekes.blogspot.com/2010/12/study-of-apidima-2-skull-from-mani.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/is-homo-heidelbergensis-distinct.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/mauer-site-dated-609ka.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/cranial-vault-shape-in-fossil-hominids.html

Lidé na Arabském poloostrově před 125 tisíci lety

Ve Spojených arabských emirátech byly nalezeny nástroje moderních lidí datované termoluminiscencí na 100-125 tisíc let. Nástroje jsou s hodné s těmi, které používali lidé ve východní Africe ve stejné době, ale odlišné od nástrojů starých 100 tisíc let nalezených v Izraeli. Velmi pravděpodobně se tedy jedná o doklad migrace lidí z východní Afriky do Asie jižní cestou přes Arabský poloostrov. Mezi Arabským poloostrovem a Afrikou bylo tehdy pouhé 4 kilometry široké moře.

Kost chodidla Australopithecus afarensis

V etiopském Hadaru byla nalezena kost z chdidla Australopithecus afarensis. Kost je velmi podobná lidské kosti a je dokladem toho, že Australopithecus afarensis byl znamenitý vzpřímený chodec, který již zcela opustil život na stromech.

http://anthropology.net/2011/02/11/the-arched-metatarsal-of-australopithecus-afarensis/

Polynésané pocházejí z Bismarkova souostroví

Studie mitochondriální DNA obyvatel Bismarkova souostroví ukazuje, že Polynésané přišli spíše z této oblasti před 8 tisíci lety a ne z Taiwanu před 4 tisíci lety, jak se doposud soudilo. Autoři studie vycházejí z toho, že v Bismarkově souostroví se nacházejí mutace mtDNA staré až 8 tisíc let, které pocházejí z mtDNA, která se nachází v Polynésii. Tato skutečnost však není jednoznačným důkazem pro dané tvrzení. Je třeba přihlédnout též k šíření materiální kultury, jazyku a podobně. Je pravděpodobnější, že první migrační vlna z jihovýchodní Asie směřovala na jih až do Bismarkova souostroví před více než 8 tisíci lety. Další vlna před 4 tisíci lety směřovala postupně do Polynésie.

Ostatky indiána ze střední Aljašky steré 11 500 let

Ve středním Aljašce byly nalezeny ostatky indiánského dítěte v domě starém 11 500 let. Zajímavé je, že dům i nástroje v něm nalezené se podobají těm z okolí jihokamčatského jezera Ukši a liší se od nástrojů kultury Clovis, která v té době prosperovala na jihu dnešních USA.

Genetika Tibeťanů a lidu Yi

Nová genetická studie poukazuje na dávný výchoasijský původ Tibeťanů (ten je ještě předglaciální a je známý už delší dobu). Nové poznatky byly získány o lidech Yi. Není překvapující, že jsou příbuzní Tibeťanům (mluví také tibetobarmským jazykem). Jejich genetický profil je na pomezí mezi Tibeťany a Kambodžany. K vysvětlení se musíme podívat do historie lidu Yi. Potom co se oddělili od Tibeťanů, žili v Sečuanu a zřejmě zde založili království Qiongdu a později i v Yunnanu království Dali. Pod neustálým tlakem Číňanů Yi ustupovali na jih. Dnes už žijí jen v horských oblastech Yunanu. Z genetických analýz je vidět, že jejich ústup na jih byl doprovázen míšením s domorodým obyvatelstvem.


http://dienekes.blogspot.com/2011/03/origin-of-tibetans-wang-et-al-2011.html


Nejstarší mořští lovci Ameriky

Na ostrovech u kalifornského pobřeží (Santa Rosa, San Miguel) byly nalezeny nástroje, které sloužili k lovu na moři. Jejich stáří je stanoveno na přibližně 12 tisíc let. Předci Indiánů tedy lovili na moři velmi brzy po příchodu do Ameriky. Je tu tedy další argument pro hypotézu, že předci dnešních Indiánů přijeli do Ameriky při pobřeží po moři na kánoích a nepřišli po suchu přes Aljašku a Kanadu.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110303141540.htm

Genetické klastry Afričanů

Z genetického klastrování afrických populací vyplývají zajímavé závěry. Je pěkně vidět vysoká různorodost jihoafrických Sanů (nubijští Sanové ji mají o něco nižší). Překvapivý je pohled na kmen Hadza. Předpokládá se, že Hadza jsou potomci Pygmejů. Nyní je však dobře vidět, že mají blíže k Sanům. Překvapivá je také genetická pozice kmene Sandawe - leží mezi Hadza a Nilosaharity (Masajové a Fulbové). Sandawe jsou také pozoruhodně homogenní. Silně homogenní jsou také obě populace Pygmějů (Biaka a Mbuti), kteří mají nejblíže k Hadza. Kmeny Xhosa jsou někde mezi Biaka, Hadza, Sandawe a Západoafrickým klastrem. Vypadá to, že celá východní Afrika byla dříve (před bantu) osídlena populací, z které dnes zbyl jen kmen Hadza. Xhosa jsou slině bantuizovaní potomci této populace. Sandawe jsou překvapivě na okraji této populace i inklinují k Nilosaharitům (Masajové, Fulbové). K nim inklinují také poměrně heterogenní Berbeři.

http://dienekes.blogspot.com/2011/03/clusters-galore-analysis-of-henn-et-al.html

Nástroje z Texasu staré přes 15 tisíc let

V Texasu byly nalezeny kamenné nástroje staré 15 500 let, tedy více než o 2000 let starší než kultura Clovis (13 500 - 13 000). Nástroje se ani nepodobají těm cloviským, ale je možné, že se jedná o jejich předchůdce. Rozhodně se jedná o další důkaz pro posunutí příchodu lidí na Americký kontinent.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110324153013.htm
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12851772

Nástroje z Indie staré přes 1,5 miliónu let

Zatím nejstarší kamenné nástroje z Indie pocházely z Karnataky a byly staré 1,25 miliónu let. Nyní byly nalezeny 1,5 miliónu let staré nástroje poblíž Chennai. Pro zajímavost z nedalekého Pákistánu jsou známé nástroje staré více než 2 milióny let.

http://www.telegraphindia.com/1110325/jsp/frontpage/story_13763075.jsp