středa 30. dubna 2014

Domestikace skotu

Všechen domácí skot, který se současně vyskytuje na světě pochází z několika málo jedinců, kteří žili před 10 500 lety na pomezí dnešního jižního Turecka a severního Iráku. To je závěr genetické analýzy, zveřejněné v roce 2014. Dosud se myslelo, že africký a možná i asijský skot má nezávislý původ. Ukazuje se, že tomu tak není.

Překvapením je ovšem další studie zveřejněná koncem roku 2013. V severovýchodní Číně byla nalezna čelist skotu, která nese známky domestikace. Genetická analýza ukázala, že tento skot není příbuzný s dnešním domácím skotem v Číně (jak by také mohl, když je stejně starý, ne-li straší, než jeho teoretičtí předci). Vypadá to tedy, že k domestikaci došlo nezávisle a přibližně ve stejné době i v Číně, její výsledek však později podlehl konkurenci ze západu.

Nutno ještě poznamenat, že kultura Nanzhuangtou, která se nacházela právě na severovýchodě Číny před 11 tisíci lety, byla jednou z prvních, která domestikovala proso, měla ochočeného psa a vyráběla keramiku. Ke zdomácnění skotu chyběl už byl jenom malý krůček.

http://www.sci-news.com/archaeology/science-neolithic-cattle-01532.html

pondělí 14. dubna 2014

Nejstarší osídlení Skotska

V jižním Lanarkshiru byly nalezeny nástroje kultury Hamburgien staré 14 tisíc let. Jsou to tedy nejstarší lidské nástroje nalezené ve Skotsku vůbec. Stáří nástrojů se navíc dostává až za hranici dosud nejstarších nálezů Hamburgienu, o kterém se předpokládá, že se šířil z dnes zaplaveného Doggerlandu.

http://forwhattheywereweare.blogspot.cz/2014/04/scotlands-first-inhabitation-pushed.html