sobota 30. června 2012

Další haplogrupa U5 z evropského mezolitu

Kromě známého anglického člověka z Cheddaru, starého 9000 let, který měl haplogrupu U5 mitochondriální DNA, byly nyní k haplogrupě U5 přiřazeny další mezolitické ostatky, tentokrát ze severozápadního Španělska. Jedná se o dvě kostry staré 7000 let a patřili k haplogrupě U5b2c1. Zdá se tady, že U5 v Západní Evropě mezolitu dominovala. Stáří haplogrupy U5 je přibližně 35 tisíc let a do Evropy se dostala zřejmě právě v této době z Blízkého východu.

Čínská keramika je nejstarší a ještě starší..

Dosud se soudilo, že nejstarší keramika (keramické nádoby) na světě pochází z jeskyně Yuchanyanjižního Hunanu a je stará přibližně 18 tisíc let. Nyní byla přesněji datována jiná keramika, nalezená dříve v jeskyni Xianren přibližně o 500 km severovýchoně od jeskyně Yuchanyan. Stáří bylo podle okolních organických materiálů stanoveno radiokarbonovou metodou na 20 tisíc let. Tím sama Čína poráží předchozí čínský rekord. Nutno dodat, že na datování se podíleli jak američtí, tak čínští odborníci a datování by nemělo být zpochybněno.

sobota 23. června 2012

Původ Slovanů

Kultura Przeworsk byla považována za praslovanskou. V době nacizmu byla však tato teorie zpochybněna a kultura Pzeworsk se od té doby považuje spíše za germánskou. Polská studie ukazuje, že genetická analýza 27 ostatků z hrobů této kultury na území Polska má spojitost s genetickým profilem současných Slovanů. Je tedy pravděpodobnější, že se skutečně jedná o předky dnešních Slovanů.

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2702
http://dienekes.blogspot.cz/2012/06/ancient-mtdna-from-poland.html

Genetika Etiopanů

Pomocí analýzy DNA bylo potvrzeno, že jihosemitské jazyky v Etiopii se oddělily od ostatních zhruba před 3000 lety. Zajímavé je, že genetický neafrický původ má dnes 40-50% obyvatel Etiopie.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120621130645.htm