úterý 29. listopadu 2011

mtDNA z Iberského neolitu

Podařilo se analyzovat několik vzorků DNA lidí kardiální keramiky z Iberského poloostrova. Výsledky jsou podobné současnému genetickému profilu místních obyvatel: 3 vzorky haplogrupy H, jeden K1 (ta byla mezi prvními zemědělci zřejmě poměrně hojná) a jeden U5 (tato haplogrupa byla velmi častá u mezolitických západoevropanů). Zajímavé jsou ale dva vzorky haplogrupy N, která se již dnes v Evropě nevyskytuje, ale zřejmě zde byla hojná před příchodem zemědělců. Ještě zajímavější je jeden vzorek haplogrupy X1, která se dnes v malé frekvenci vyskytuje v západní Eurasii a v Severní Americe.

http://dienekes.blogspot.com/2011/11/ancient-mtdna-from-cardial-culture.html

Žádné komentáře:

Okomentovat