pátek 20. května 2011

Nově stanovené stáří semitských a indoevropských jazyků

Ryder a Nicholls stanovili nové stáří semitských a indoevropských jazyků na základě upraveného bayesovského modelu. Vyšlo jim, že semitské jazyky jsou staré 4750 (4400-5100) let. Což je o tisíc let něco méně než se obecně předpokládá. Stáří je dáno oddělením akkadštiny, přičemž nejstarší doklady o akkadštině jsou už z doby před 4800 lety. Akkadština se tedy objevuje 50 let před tím, než měla podle modelu vyniknout, přiznáme-li modelu jistou míru tolerance i tak je "časový scénář " velmi napjatý a nelze než s ním nesouhlasit a zůstat u původního stáří - 5750 let. S indoevropskými jazyky je to naopak, jejich stáří zase až příliš vysoké. Ryder a Nicholls ho stanovili na 8400 (7100-9800) let. Obecně se předpokládá stáří 4500-5000 let. Nejstarší kurgany spojované s prvními indoevropany jsou staré maximálně 6000 let. Autoři předokládají, že první rozdělení definující stáří ie jazyků bylo oddělení evropsko-indické a anatolsko-tocharské větve. Nejstarší doložený jazyk evropsko-indické větve je řečtina a sanskrt (oba přibližně 3500 let). Nejstarším jazykem anatolsko-tocharsé větve je chetitština stará 4000 let. Podle autorů by musely obě tyto skupiny žít 4000-5000 let odděleny než jsme o nich získali první doklady - na tak dlouhou dobu jsou si ty první jazykové záznamy příliš podobné.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/nicholls-and-ryder-semitic-44-51.html
http://dienekes.blogspot.com/2011/04/ryder-and-nicholls-proto-indo-european.html

Žádné komentáře:

Okomentovat