úterý 6. září 2011

Původ západoevropských mužů

Většina západoevropských mužů (přes 50%) má haplogrupu R1b1a2 chromozomu Y s mutací R-M269. V Británii dosahuje dokonce podílu 75%. Stáří této haplogrupy je 5-10 tisíc let. Její původ je Anatolský (v Anatolii se nachází její rodičovské haplogrupy). Je tedy zřejmé, že do Evropy se dostala spolu se zemědělstvím před 8000 až 7000 lety. Dosud se předpokládalo, že její rozšíření proběhlo spolu s kulturou lineární keramiky před 6000 lety. Tomu však neopovídaly nedávné genetické testy. Žádný vzorek haplogrupy R1 nebyl u koster lineární keramiky nalezen, překvapivě zde převládala haplogrupa G2a3, která je v současné Evropě velmi vzácná (jednotky procent ve střední, východní a jižní Evropě). Navíc variabilita R1b1a2 ve Východní Evropě odkud zemědělství do Západní Evropy přišlo je nižší, a tedy mladší, ani zde není tak rozšířená jako v Západní Evropě. Znamená to, že R1b1a2 musela být minoritní skupina mezi prvními zemědělci a k její expanzi došlo někdy později, zřejmě v době bronzové. Osobně si myslím, že za rozšířením R1b1a2 je expanze kultury Zvoncových pohárů před 4000 lety. Tato kultura měla primární původ na západě Iberského polootrova, sekundární v dolním Porýní a rozšířila se velmi agresivně (v mužské linii) do celé západní Evropy. Silně dominovala na Britských ostrovech. To všechno celkem dobře zapadá do toho, co víme o R1b1a2. Původ západoevropských mužů je tady podle mě v kultuře Zvoncových pohárů. Dokonce si troufnu odhadnout jakým jazykem lidé této kultury mluvili. Nebyl to jazyk indoevropský, ale byl to jazyk, který se dodnes zachoval v podobě baskičtiny. Ještě v rané římské době (skoro dva tisíce let po konci kultury zvoncových pohárů, po invazi Keltů) byla na území celé Francie častá baskická jména.


http://science.cabot.ac.uk/index.php/2011/09/where-did-all-these-people-come-from/

Žádné komentáře:

Okomentovat