středa 27. listopadu 2013

Revize stromu chromozomu Y

Nový přístup sekvencování chromozomu Y provedený na vzorcích z projektu 1000 Genom Project, přinesl řadu nových poznatků a změn v současných znalostech o evolučním stromu chromozomu Y.  Podívejmě se postupně na nejdůležitější.

1. Zřejmě nejvýznamnější je podrobnější popis rozpadu haplorgupy K. Který nejlépe popíše přiložený obrázek

2. Neméně významná je nově objevená skupina X z jižní Indie, která je odvozena od haplogrupy NO. Řekl bych, že tím padá teorie o původu NO ve střední Asii (ta sama o sobě byla postavena na chybných interpretacích dat)  a jihoasijský původ se zdá být mnohem pravděpodobnější.
3. Haplogrupa B by měla být rozšířena o třetí podskupinu B3.
4. Bylo objeveno několik nových podskupin haplogrupy E.pátek 22. listopadu 2013

Genetika paleosibiřanů

Vědcům z Kodaňské univerzity se podařilo analyzovat DNA z 25 tisíc let starých ostatků chlapce nalezených nedaleko jezera Bajkal. Chlapec patřil v mužské linii k haplogrupě R v ženské k haplogrupě U. Měl tedy velmi blízko k Evropské či západoasijské populaci. Analýza jaderné DNA ukázala, že měl také velmi blízko k populaci amerických indiánů. Současní indiáni mají přibližně 40% DNA blízké tomuto chlapci. Zbytek patří DNA typické pro východoasijskou populaci. Logicky z toho vyplývá, že američtí indiáni "vznikli" míšením těchto paleosibiřanů s východoasiaty.

Tento závěr je v naprosté shodě s tím, co jsem uváděl již před několika lety. Psal jsem také, že "mateřská linie indiánů pochází z východní Asie otcovská ze střední". To je v naprostém souladu s analýzou. Mužská haplogrupa R se totiž u indiánů dodnes vyskytuje, zatímco ženská U nikoliv.

Další důležitá poznámka je ohledně původu americké haplogrupy R. Řada lidí se dodnes domnívá, že pochází z Evropy a dostala ze na východ Severní Ameriky (kde jí je nejvíce) přes Atlantik v době ledové. Nebo že byla do Ameriky zavlečena s příchodem evropanů. S tím nesouhlasím. Podle mého názoru americká haplogrupa R pochází ze Střední Asii a do Ameriky se dostala přes Sibiř. Současný nález můj názor podporuje.

http://dienekes.blogspot.cz/2013/11/ancient-dna-from-upper-paleolithic-lake.html
http://www.nature.com/news/americas-natives-have-european-roots-1.14213

úterý 12. listopadu 2013

Domestikace skotu na severovýchodě Číny

Na severovýchodě Číny byly kosti skotu staré 10 000 let, které podle analýzy patřily domestikované formě toho zvířete. Analýza DNA z kostí odhalila, že nalezený jedinec není příbuzný ani blízkovýchodnímu ani indickému domácímu skotu. Na severovýchodě Číny tedy došlo k domestikaci skotu nezávisle na blízkém východě a Indii a to přibližně ve stejné době. Zajímavé je, že první neolitická kultura v této oblasti se objevuje až o 2000 let později. Ta však byla poměrně vyspělá, a tak je zřejmé, že navázala na předchozí vývoj, který, jak se ukazuje, mohl být zcela autonomní.

http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2013/research/chinese-cattle/
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131108091027.htm