pondělí 22. října 2012

Osidlování Karibské oblasti

Nejstarší nálezy z Karibské oblasti pocházejí Trinidadu, kde před 7,5 tisíci lety žili lidé ortoiroid, sběrači mušlí a mořských plodů moře. Ti se v pátém tisíciletí před Kristem přes Malé a Velké Antily dostali až na Kubu. Jejich etnicita je neznámá, pochází pravděpodobně z povodí Orinoka a můžou být spřízněni s některými z izolovaných skupin v povodí Orinoka, jako Hodi, Sapé, nebo dokonce západnější, dnes již nežijících Otomaco.

Před více než 6000 lety přišli do Velkých Antil z Yucatánu Tolatekové. Jejich počet byl zřejmě mnohem větší a postupně ovládli velké Antily.

Druhá významná osidlovací vlna proběhla před 4000 lety z ústí Orinoka, tvořili ji příbuzní dnešních kmenů Warao. Z Tolateků přežili jen Sinobejové v odlehlých oblastech Kuby. Indiány Warao  Greenberg zařadil do skupiny Makro-Paéz, jejíž členové se nachází převážně na severozápadním pobřeží Jižní Ameriky. Vliv waraoů zřejmě zasahoval až na Floridu, kde se dochoval v jazyce indiáni Timucua. Samotní Timucua evidentně souvisí s kulturou St.Johns, ktará se objevila před 2500 lety (500 BC). Avšak tato kultura navázala na předchozí kulturu Orange, která je evidentně severnějšího původu (snad jejími tvůrci byli indiáni Yuchi). Je tedy pravděpodobné, že indiáni Timucua, se na Floridu dostali v době úpadku kultury Orange, navázali na ní a rozvinuli jí svým způsobem.

Před 2500 lety začali opět z povodí Orinoka do Malých Antil pronikat noví obyvatelé - Arawakové/Taínové, kteří se již živili zemědělstvím a vyráběli keramiku. Tvořili kulturu 
SaladoidPorto Rica dosáhli velmi rychle, před 2400 lety. Jejich předci jsou dodnes žijící Goajiro, kteří se dříve vyskytovali jihovýchodněji u soutoku Orinoka a Apure.

Před 1500 lety (500 AD) se objevuje druhá migrační vlna Arawaků, opět z povodí Orinoka. Jejich společnost je lépe organizována a populace roste. Jejich předci Warao jsou už jen na západě Kuby a na severu Hispanioly. Nejstarší Sinobejové žijí v horách Kuby.

V té době se z dolního Mississipy rozšířil kulturní komplex Poverty point na jih a dále na západ až na Floridu, kde vzniká Elliot's point komplex. Lidé tohoto kulturního komplexu postupně ovládli jih Floridy a ostrovy Key. Je patrná souvislost mezi jazykem indiánů Tunica (Poverty Point) a indiáni Calusa z jihu Floridy.

Poslední indiánská migrační vlna proběhla krátce před příjezdem evropanů. Do Karibské oblasti pronikají válečníci a kanibalové - Karibové, kteří vytlačují Taíny.

Odkazy:
http://books.google.cz/books?id=RqqXKvpZUAcC&hl=cs&source=gbs_navlinks
http://books.google.cz/books?id=dAD_O9tQJqkC&hl=cs&source=gbs_navlinks_s

úterý 16. října 2012

Zemědělství v Británii na čas skončilo

Zamědělci přišli do Británie před více než 6000 tisíci lety z kontinentální Evropy. Před 5300 lety (3300 BC) však zemědělství podle pylové analýzy končí, klesá také počet lidí. Pastevectví se však udrželo. K obnově zemědělství na Britských ostrovech došlo až před 3500 lety (1500 BC). Jaká byla příčina konce zemědělství? Velmi pravděpodobně šlo o změnu klimatu, přesně v této době (3300 BC) totiž končí neolitický subpluviál a nastává období sucha, takže zemědělství je nahrazeno pastevectvím (v celé Evropě došlo k rozšíření nomádské kultury zovncových pohárů, kteří do Británie přišli před 4500 lety). Autoři studie si také všímají toho, že v době úpadku zemědělství se v Anglii začínají objevovat kamenné stavby.

http://antiquity.ac.uk/ant/086/ant0860707.htm

čtvrtek 11. října 2012

Nejstarší město v Evropě

V Bulharsku nedaleko Varny byly odhaleny zdi menšího města (300-350 lidí). Stáří staveb bylo stanoveno přibližně na 6500 let. Tím se z tohoto města stává nejstarší město v Evropě (nepočítáme-li Khirokitia na Kypru starý 7000 let) a jedno z nejstarších na světe. Dokonce starší než nejstarší sumerské město Eridu.

Kultura Varna, jejíž bylo nově objevené město součástí, byla novátorská v mnoha dalších směrech (nejstarší zpracování kovů, keramiky, nejstarší hierarchická společnost v Evropě a podobně). Kultura Varna byla jedna z nejvyspělejších kultur světa své doby, nález nejstaršího města proto nebyl takovým překvapením, jak přiznává jeho objevitel archeolog Vassil Nikolov.

http://sofiaglobe.com/2012/10/08/archaeology-europes-oldest-town-found-near-bulgarias-varna-professor-says/http://forwhattheywereweare.blogspot.cz/2012/10/claim-oldest-european-city-in-bulgaria.html

V této souvislosti nelze opominout nedávný nález ve Španělsku. V El Agar byla nedávno nalezena opevnění stará 4200 let, která v západní Evropě té doby nemají obdoby. Byla zde zjištěna jistá souvislost právě z oblastí Thrákie (konkrétně s Trójou II).

http://dienekes.blogspot.cz/2012/09/la-bastida-bronze-age-iberian-fortified.html
http://www.la-bastida.com/LaBastida/?__locale=en

čtvrtek 4. října 2012

Nové objevy o původu rýže

Rýže byla kultivována v povodí Jang'c na severu dnešní provincie Hunan. Podrobná analýza DNA 446 druhů rýže odhaluje další tajemnství šáření této důležité plodiny.

Nejdůležitější závěr je, že dlouhorznná rýže (Oryza sativa japonica) byla vyšlechtěna v povodí Perlové řeky a pak se dál šířila na jih a západ.

Indická rýže (Oryza sativa indica), která byla dříve považována za nezávisle domestikovanou, vznikla křížením dlouhozrné japonicy s místními divokými formami rýže.

Bohužel studie neuvádí časový rámec těchto událostí.

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11532.html