čtvrtek 21. dubna 2011

Archaičtí moderní lidé z Izraele

Acheulo-Yabrudian kulturní komplex v Levantě před 350-200 tisíci lety je znám svými pokrokovým rysy (organizovaná sídliště, zavádění mikrolitů a podobně). Dosud chyběly ostatky, které by přiřadily k tomuto kulturnímu komplexu specifického hominida. Ve starších vrstvách předchozích kultur byly nalezeni erectové, v mladších vrstvách moderní lidé a neandrtálci. Na otázku kdo vytvořil Acheulo-Yabrudian kulturní komplex nyní částečně odpovídá nález z jeskyně Qesem. Bylo zde objeveno několik zubů, které se velmi podobají zubům pozdějších moderních lidí z této oblasti.


http://www.aftau.org/site/News2?page=NewsArticle&id=13627
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101230123554.htm
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/400-200ka-dental-remains-from-qesem.html

Novinky o Homo heidelbergensis

Objevilo se několik studií, které mění pohled na Homo heidelbergensis. Nález z německého Mauer, podle kterého byl heidelbergensis popsán, byl datován na 609 tisíc let. Heidelbergensis je tedy starší než jsme si mysleli. Zajímavá je také srovnávací studie lebek z řecké Patralony a Apidimy. Lebka z Apidimy (stará 100 tisíc let) je typický neandrtálec velmi podobný italské Guattari (starý 50 tisíc let). Petralonská lebka (stará 125 tisíc nebo až 350 tisíc let) je velmi podobná španělskému heidelbergensis z Sima de los Huesos (Miguelón starý 400 tisíc let). Zajímavé je také to, že lebky z Izraele (z jeskyně Qafzeh a Skhul staré 100 tisíc let) tvoří jakýsi přechod od heidelbergensis k moderním lidem. Naopak Kabwe ze Zambie (starý snad až 300 tisíc let) je od moderních lidí odlišný a zapadá mezi heidelbergensis. Podle dalších dvou studií jsou vůbec moderní lidé velmi odlišní a vypadá to, že stojí zcela mimo vývojovou linii heidelbergensis - neandethal. Tuto linii však poslední studie vyvrací.


http://dienekes.blogspot.com/2010/12/study-of-apidima-2-skull-from-mani.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/is-homo-heidelbergensis-distinct.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/mauer-site-dated-609ka.html
http://dienekes.blogspot.com/2010/12/cranial-vault-shape-in-fossil-hominids.html

Lidé na Arabském poloostrově před 125 tisíci lety

Ve Spojených arabských emirátech byly nalezeny nástroje moderních lidí datované termoluminiscencí na 100-125 tisíc let. Nástroje jsou s hodné s těmi, které používali lidé ve východní Africe ve stejné době, ale odlišné od nástrojů starých 100 tisíc let nalezených v Izraeli. Velmi pravděpodobně se tedy jedná o doklad migrace lidí z východní Afriky do Asie jižní cestou přes Arabský poloostrov. Mezi Arabským poloostrovem a Afrikou bylo tehdy pouhé 4 kilometry široké moře.

Kost chodidla Australopithecus afarensis

V etiopském Hadaru byla nalezena kost z chdidla Australopithecus afarensis. Kost je velmi podobná lidské kosti a je dokladem toho, že Australopithecus afarensis byl znamenitý vzpřímený chodec, který již zcela opustil život na stromech.

http://anthropology.net/2011/02/11/the-arched-metatarsal-of-australopithecus-afarensis/

Polynésané pocházejí z Bismarkova souostroví

Studie mitochondriální DNA obyvatel Bismarkova souostroví ukazuje, že Polynésané přišli spíše z této oblasti před 8 tisíci lety a ne z Taiwanu před 4 tisíci lety, jak se doposud soudilo. Autoři studie vycházejí z toho, že v Bismarkově souostroví se nacházejí mutace mtDNA staré až 8 tisíc let, které pocházejí z mtDNA, která se nachází v Polynésii. Tato skutečnost však není jednoznačným důkazem pro dané tvrzení. Je třeba přihlédnout též k šíření materiální kultury, jazyku a podobně. Je pravděpodobnější, že první migrační vlna z jihovýchodní Asie směřovala na jih až do Bismarkova souostroví před více než 8 tisíci lety. Další vlna před 4 tisíci lety směřovala postupně do Polynésie.

Ostatky indiána ze střední Aljašky steré 11 500 let

Ve středním Aljašce byly nalezeny ostatky indiánského dítěte v domě starém 11 500 let. Zajímavé je, že dům i nástroje v něm nalezené se podobají těm z okolí jihokamčatského jezera Ukši a liší se od nástrojů kultury Clovis, která v té době prosperovala na jihu dnešních USA.

Genetika Tibeťanů a lidu Yi

Nová genetická studie poukazuje na dávný výchoasijský původ Tibeťanů (ten je ještě předglaciální a je známý už delší dobu). Nové poznatky byly získány o lidech Yi. Není překvapující, že jsou příbuzní Tibeťanům (mluví také tibetobarmským jazykem). Jejich genetický profil je na pomezí mezi Tibeťany a Kambodžany. K vysvětlení se musíme podívat do historie lidu Yi. Potom co se oddělili od Tibeťanů, žili v Sečuanu a zřejmě zde založili království Qiongdu a později i v Yunnanu království Dali. Pod neustálým tlakem Číňanů Yi ustupovali na jih. Dnes už žijí jen v horských oblastech Yunanu. Z genetických analýz je vidět, že jejich ústup na jih byl doprovázen míšením s domorodým obyvatelstvem.


http://dienekes.blogspot.com/2011/03/origin-of-tibetans-wang-et-al-2011.html


Nejstarší mořští lovci Ameriky

Na ostrovech u kalifornského pobřeží (Santa Rosa, San Miguel) byly nalezeny nástroje, které sloužili k lovu na moři. Jejich stáří je stanoveno na přibližně 12 tisíc let. Předci Indiánů tedy lovili na moři velmi brzy po příchodu do Ameriky. Je tu tedy další argument pro hypotézu, že předci dnešních Indiánů přijeli do Ameriky při pobřeží po moři na kánoích a nepřišli po suchu přes Aljašku a Kanadu.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110303141540.htm

Genetické klastry Afričanů

Z genetického klastrování afrických populací vyplývají zajímavé závěry. Je pěkně vidět vysoká různorodost jihoafrických Sanů (nubijští Sanové ji mají o něco nižší). Překvapivý je pohled na kmen Hadza. Předpokládá se, že Hadza jsou potomci Pygmejů. Nyní je však dobře vidět, že mají blíže k Sanům. Překvapivá je také genetická pozice kmene Sandawe - leží mezi Hadza a Nilosaharity (Masajové a Fulbové). Sandawe jsou také pozoruhodně homogenní. Silně homogenní jsou také obě populace Pygmějů (Biaka a Mbuti), kteří mají nejblíže k Hadza. Kmeny Xhosa jsou někde mezi Biaka, Hadza, Sandawe a Západoafrickým klastrem. Vypadá to, že celá východní Afrika byla dříve (před bantu) osídlena populací, z které dnes zbyl jen kmen Hadza. Xhosa jsou slině bantuizovaní potomci této populace. Sandawe jsou překvapivě na okraji této populace i inklinují k Nilosaharitům (Masajové, Fulbové). K nim inklinují také poměrně heterogenní Berbeři.

http://dienekes.blogspot.com/2011/03/clusters-galore-analysis-of-henn-et-al.html

Nástroje z Texasu staré přes 15 tisíc let

V Texasu byly nalezeny kamenné nástroje staré 15 500 let, tedy více než o 2000 let starší než kultura Clovis (13 500 - 13 000). Nástroje se ani nepodobají těm cloviským, ale je možné, že se jedná o jejich předchůdce. Rozhodně se jedná o další důkaz pro posunutí příchodu lidí na Americký kontinent.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110324153013.htm
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12851772

Nástroje z Indie staré přes 1,5 miliónu let

Zatím nejstarší kamenné nástroje z Indie pocházely z Karnataky a byly staré 1,25 miliónu let. Nyní byly nalezeny 1,5 miliónu let staré nástroje poblíž Chennai. Pro zajímavost z nedalekého Pákistánu jsou známé nástroje staré více než 2 milióny let.

http://www.telegraphindia.com/1110325/jsp/frontpage/story_13763075.jsp