čtvrtek 29. ledna 2015

Lebka z jeskyně Manot

Nově objevená část vrchní lebky moderního člověka, v izraelské jeskyni Manot, se zřejmě stane učebnicovým nálezem. Její stáří, 55 tisíc let, se totiž nejvíce blíží odhadu migrace na cestě moderních lidí z Afriky do Eurasie. To je odhadováno podle mitochondriální DNA na 70 tisíc let a podle jaderné DNA na zhruba 60 tisíc let. Jedná se tedy o nejbližšího příbuzného předků všech neafričanů.

Na obrázku je vidět srovnání lebky z Manotu s ostatními lebkami nejstarších lidí(šedivě), neandrtálců (červeně) a erektů(oranžově). Podívejme se na souvislosti mezi těmito fosíliemi.

Před 200 tisíci lety se objevuje první fosílie moderního člověka na jihu Etiopie (OM1 vpravo nahoře). Nejstaršímu nálezu moderního člověka je velmi podobný o 80 tisíc let mladší nález LH18 z Tanzanie. V této době se lidstvo rozrůstalo a migrovalo ze své domoviny ve východní Africe do všech směrů, na jih, na západ i na sever. Severní skupina se dostala až do Izraele odkud máme několik nálezů moderních lidí z jeskyní Skhul a Qafzeh (na obrázku Qa a Sk). Odtud pokračovali až do Indie, kde po sobě zanechali nástroje. Před 80 tisíci z oblasti Blízkého východu zřejmě zmizeli, kvůli nastupujícímu suchu.

Velkým otazníkem je, co se dělo pak. Není jasné, jestli moderní lidé, kteří osídlili celou Eurasii pochází ze zbytků populace z jeskyně Skhul a Qafzeh a nebo se jednalo o novou migraci z Afriky. Lebka z Manotu zapadá spíše mezi africké fosílie, a tak zřejmě potvrzuje druhou možnost.

Africkým nálezům ovšem odpovídá i ženská lebka z jeskyně Qafzeh - Qa9. To by mohlo naznačovat, co se v Africe odehrálo. Došlo ke zženštění mužů, to vedlo ke zvýšení spolupráce z snížení konfliktů (link), taková společnost pak evolučně uspěla a osídlila celý zbytek světa.

středa 28. ledna 2015

Nový hominid z Číny

Rybář u ostrova Penghu nedaleko Taiwanu vytáhl ze dna moře polovinu spodní čelisti hominida, které připomíná Homo erecta, ale je o něco modernější. Nejasné je stáří fosílie, může se pohybovat od 400 tisíc let až k 10 tisícům. Větší stáří je pravděpodobnější. Čelist je podobná nálezu erecta z Hexian, jehož stáří je mezi 400 a 200 tisíci lety (opět asi blíže většímu stáří). Hexianský člověk byl zřejmě příbuzný klasického pekingského erekta, ale již jsou na něm znát moderní jemné rysy. Nález z Penghu je ještě modernější.

Nabízí se otázka, jestli "modernizace" erektů v Číně probíhala autonomně, nebo se na ní podíleli nově příchozí hominidé ze západu. Obě možnosti jsou spekulativní, ale druhá se zdá být pravděpodobnější. Oním příchozím mohl být Denisovan, který se, podle analýzy mitochondriální DNA, před 700 tisíci lety oddělil od evropských Homo heidelbergensis.

Dalším nově příchozím mohl být až člověk z Dali před 200 tisíci lety. Člověk z Penghu je ale zřejmě starší.

Pro úplnost si uveďme seznam všech různých hominidů z Číny:

  • Lantianská člověk byl zřejmě přímým potomkem erektů, kteří přišli do Číny před 1,7 milióny lety a žili zde až do doby před půl miliónem let.
  • klasický Pekingský člověk je zřejmě vyspělejším potomkem Lantianského člověka, žil mezi 700 až 400 tisíci lety,
  • na Pekingského člověka navazuje Hexianský člověk a zřejmě i nově objevený člověk od Ponghu, je otázkou do jaké míry jsou příbuzní s Denisovany. Oba jsou mladší než 400 tisíc let.
  • Člověk z Dali,z doby před 200 tisíci lety, je už archaický Homo sapiens
  • pak se objevuje člověk z MabaXujiayao, kteří jsou zřejmě příbuzní neandrtálců, nebo sapientních denisovanů (Homo sapiens, který přijal část DNA danisovanů).
  • před 50-60 tisíci lety se v jihovýchodní Asii a Číně objevuje již moderní člověk
  • ale ještě před 11 500 lety stále ještě žije v Yunanu člověk z jeskyně červeného jelena, který je zřejmě potomkem člověka z Dali nebo z Maba.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2928549/Have-fishermen-discovered-new-species-ancient-man-Chunky-jawbone-fossil-dredged-coast-Taiwan.html