pátek 26. července 2013

Před-malgašské osídlení Madagaskaru je skutečností

Tak je to tady. Něco čemu nikdo nevěřil, se ukázalo být skutečností. Ještě včera jsme se mohli všude dočíst, že Malgašové, kteří připluli na Madagaskar z Kalimantanu (Bornea) před 1500 lety byli skutečně prvními obyvateli Madagaskaru a pověsti o tajemných lidech Vazimba jsou v horším případě pohádky, v lepším potomci první vlny Malgašů.

Dnes se všechno změnilo. Byla publikována zpráva o nálezu lidských nástrojů z Madagaskaru starých 4000 let. Vyvstává otázka, kdo byli tito skutečně první obyvatelé Madagaskaru, kteří zřejmě připluli z východní Afriky přes Komorské ostrovyBantuové zřejmě ne, ti se v téhle době formovali někde v západní Africe. Mohlo jít snad o předbantuské obyvatelstvo východní Afriky z něhož dnes zbyli je Hadzabové a Sandaweové.

úterý 16. července 2013

Střední paleolit z indické pouště Thar

V indické poušti Thar byly nalezeny nástroje, které jsou velmi podobné severoafrickému Aterianu, a také těm, které byly nedávno nalezeny v jihoindickém Jwalapuramu. Přidáme-li k těmto hmotným kulturám ještě Nubijský komplex, vyhchází nám ucelený obrázek, který se objevuje před přibližně 100 lety. Počasí tehdy bylo mnohem vlhčí než je dnes. Pouště severní Afriky a Blízkého východu byly savanami plných zvěře, v nich se pohybovali lovci, jejichž hmotná kultura měla společný původ. Z tohoto společného původu postupně vznikl severoafrický Aterien, severovýchodoafrický Nubijský komplex, který pronikal až na Arabský poloostrov a právě objevená kultura z Indického Tharu a Jwalapurmu. S takovým rozvojem jistě přišel i populační růst, který se odrazil ve vzniku nových mitochondriálních haplogrup. Z haplogrupy L2 vznikla nová L3, ale jistě i mnoho dalších. Následná sucha však znamenala výrazný pokles obyvatel, a dodnes přežili jen potomci L2 a L3.

úterý 9. července 2013

Mladý paleolit v Indii před 45 tisíci lety

Mladý paleolit z Indie je přibližně stejně starý jako ten na západě Euroasijského kontinentu. Nedávné nálezy z Madhya Pradeshe odhalily microlitické čepelky, které byly datovány do doby až před 45 - 48 tisíc lety. Jsou velmi podobné mikrolitickým čepelkám, které jsou dobře známé z indických nálezů starých 35 tisíc let.

Vypadá to, že mladý paleolit se vznikl v jižní Africe před více než 70 tisíci lety (nové technologie a microlit). Téměř před 50 tisíci lety se začíná objevovat na Blízkém východě. Odtud se rychle dostává do Indie (před 45-48 tisíci lety) a do Evropy (před 41-43 tisíci lety). Nakonec se objevuje v Číně (před 30-40 tisíci lety).

Skutečný rozvoj a dominance mladšího paleolitu však nastala až poději. V Indii před 35 tisíci lety, v Evropě před 30 až 20 tisíci lety.