čtvrtek 30. června 2011

Homo erectus solensis se s lidmi nesetkal

O Homo erektu solensis se soudilo, že žil mezi 500 tisíci lety až 35 tisíci lety před současností. Nejmladší nálezy pocházejí z Jávy od řeky Solo (podle ní dostal i jméno). Po novém předatování se však ukazuje, že nálezy od řeky Solo nejsou staré 35 ale 150 až 550 tisíc. Tím pádem lze i konečně zcela upustit od myšlenky, že se Homo erectus solensis podílel na vzniku asijské či australsko-oceánské populace.

pátek 10. června 2011

Haplogupa HV1 mtDNA okolo Rudého moře

Haplogupa HV1 mitochondriální DNA se vyskytuje na obou stranách Rudého moře. Její původ je zřejmě v Palestinské oblasti z doby vrcholu poslední doby ledové. Následovalo rozšíření na Arabský poloostrov a od šestého tisíciletí před Kristem se začala šířit spolu s námořním odchodem do východní Afriky. Egyptské haplogrupy HV1 jsou blízké těm původním palestinským.Východoafrické zase jihoarabským.

http://dienekes.blogspot.com/2011/06/mtdna-haplogroup-hv1-across-red-sea.html

pátek 3. června 2011

První zemědělci v Evropě byli východokavkazané

Objevují se další doklady o tom, že první zemědělci v Evropě byli východokavkazané. Již dříve byla u prvních zemědělců ve střední Evropě nalezena východokavkazská haplogrupa chromozomu Y G2a . Nyní byla nalezena i u prvních zemědělců v jižní Francii ve velmi vysoké frekvenci (20/22). Do toho zapadá i jazyková analýza, která poukazuje na východokavkazský původ zemědělské terminologie v Evropě. Další nalezená haplogrupa v jižní Francii stará 5000 let je I2a (2/22). Ta se dnes vyskytuje hlavně na Sardinii a jinak v celé Evropě.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/y-chromosome-mtdna-and-autosomal-dna.html