pátek 20. května 2011

Adam je starý 142 tisíc let

Důkladná analýza haplogrupy A chromozomu Y ukázala, že stáří předka všech mužů není 75 tisíc let, jak bylo dosud uváděno, ale 142  tisíc let. Posun je to výrazný, ale přiznejme si, byl očekávaný. To ovšem není vše, první rozdělení otcovské linie se uvádí jako rozdělení na haplogrupu A(převážně Sanové) a BT(ostatí lidé), to už ale neplatí. První dělení mužského rodokmenu před 142 tisíc lety rozdělilo haplogrupu A1a (severo-západní Afrika) a A1b(východní Afrika). Před 108 tisíci lety se pak od A1b odtrhla A2 (Sanové), krátce po tom, před 105 tisíci lety, se od A2 odtrhují další skupiny: A3 (dnes je na východě Afriky) a BT(celý zbytek světa). BT se před 75 tisíci lety rozpadá na B(Pygmejové) a CT(všichni neafričané). Před 39 tisíci lety se potom neafrická haplogrupa CT dále štěpí. Tolik nová studie. Obávám se, že delší revize posunující Adama dále do časové hloubky přijdou. Haplogrupa CT má totiž podle nedávné studie stáří 68 tisíc let. Před 60 tisíci lety, kdy lidé přišli do Austrálie, už musela existovat její podskupiny CK, potom ale nemůže mít stáří 39 tisíc let, jak uvádí tato nová studie.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/father-of-us-all-142-thousand-years-ago.html

Nově stanovené stáří semitských a indoevropských jazyků

Ryder a Nicholls stanovili nové stáří semitských a indoevropských jazyků na základě upraveného bayesovského modelu. Vyšlo jim, že semitské jazyky jsou staré 4750 (4400-5100) let. Což je o tisíc let něco méně než se obecně předpokládá. Stáří je dáno oddělením akkadštiny, přičemž nejstarší doklady o akkadštině jsou už z doby před 4800 lety. Akkadština se tedy objevuje 50 let před tím, než měla podle modelu vyniknout, přiznáme-li modelu jistou míru tolerance i tak je "časový scénář " velmi napjatý a nelze než s ním nesouhlasit a zůstat u původního stáří - 5750 let. S indoevropskými jazyky je to naopak, jejich stáří zase až příliš vysoké. Ryder a Nicholls ho stanovili na 8400 (7100-9800) let. Obecně se předpokládá stáří 4500-5000 let. Nejstarší kurgany spojované s prvními indoevropany jsou staré maximálně 6000 let. Autoři předokládají, že první rozdělení definující stáří ie jazyků bylo oddělení evropsko-indické a anatolsko-tocharské větve. Nejstarší doložený jazyk evropsko-indické větve je řečtina a sanskrt (oba přibližně 3500 let). Nejstarším jazykem anatolsko-tocharsé větve je chetitština stará 4000 let. Podle autorů by musely obě tyto skupiny žít 4000-5000 let odděleny než jsme o nich získali první doklady - na tak dlouhou dobu jsou si ty první jazykové záznamy příliš podobné.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/nicholls-and-ryder-semitic-44-51.html
http://dienekes.blogspot.com/2011/04/ryder-and-nicholls-proto-indo-european.html

Šíření Austronésanů

Nový model šíření Austronésanů.http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/658181

Genetika Kavkazu

Objevila se velmi zajímavá studie, která poukazuje na výraznou korelaci mezi jazyky a haplogrupami chromozomu Y severního Kavkazu. Mezi Šapsugy, Abcházi a Čerkézy převládá haplogrupa G2a3b1 (tu měli lidé kultury lineární keramiky, kteří zaváděli ve střední Evropě zemědělství před více než 7000 lety), G2a* je velmi častá u Gruzínců u Balkarů. Celému západu tedy dominuje G2. Přejdeme-li na východ, tam mezi Čečenci a Inguši převládá J2a4b. Více než polovina chromozu Y u východní kavkazské jazykové rodiny je tovřena haplogrupou J1* (M267) (ta je spojována se Semitskými národy a jejich expanzí započatou před 5000 lety), u Nachů klesá na 25% (ale o to více mají čečensko-ingušskou J2a4b)a v ostatním kavkaze pod 5%.

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2011/05/13/molbev.msr126.short?rss=1
http://dienekes.blogspot.com/2011/05/genes-and-languages-in-caucasus.html

Jakuti pochází z okolí Bajaklu

Důkladný genetický rozbor obyvatel Jakutské autonomní oblasti ukázal, že její obyvatelé (Jakuti, Evenkové, Eveni) pocházejí z oblasti kolem Bajkalu. Převládá zde mtDNA haplogrupa C a D, zatímco haplogrupy typické pro oblasti dále na východ (Beringie) jako A2 a G1b téměř chybí.

http://dienekes.blogspot.com/2011/05/eshg-2011-abstracts-are-online.html

pátek 13. května 2011

Poslední neandrtálci za polárním kruhem

Na severní Sibiři, za polárním kruhem (Byzonovaja) byly nalezeny zbytky předmětů Mousterianské klutury staré 28 500 let. Tato kultura je spojována s neandrtálci. Zdá se tedy, že neandrtálci našli útočiště na severu Sibiře, když byly vytlačeni z Evropy moderními lidmi. Doposud se nenašly žádné nálezy neandrtálců mladší než 30 tisíc let. Nález dítěte ze Španělska je starý 24 500 let ale jedná se zřejmě o míšence neandrtálců a moderních lidí.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110513112527.htm

čtvrtek 5. května 2011

Japonština je stará 2200 let

Bayesovská analýza japonských dialektů ukázala, že stáří japonštiny je 2200 let. To je v naprostém souladu s příchodem kultury yayoi - pěstitelů rýže do Japonska z Korei.

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/05/04/rspb.2011.0518.full

Původ rýže

Důkladná genetická analýza rýže mnoha druhů prokázala, že rýže pochází z jednoho zdroje a tím je povodí řeky Jang'c. Rýže byla podle analýzy domestikována před 9000 lety. Japonská a indická rýže je stará 4000 let, obě pocházejí z původního čínského druhu a nejsou místní jak se dříve předpokládalo. Archeologické nálezy posunují nálezy první domestikované rýže o něco dále do minulosti - snad až před 11 tisíci lety jako součást kultury Pengtoushan.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110502151357.htm

středa 4. května 2011

Homo cepranensis je ve skutečnosti heidelbergensis

O tom, že má Homo cepranensis, druh vytvořený podle jediného neúplného nálezu, velmi blízko k Homo heidelbergensis se všeobecně ví. Poslední důkladná analýza (založená na srovnání mnoha pravěkých lebek) ukazuje, že téměř zcela zapadá do klastru Homo heidelbergensis. Na celé analýze je zajímavé, že k tomuto klastru by se dal přiřadit i nález z Petralony a překvapivě i z čínského Dali. Lebka z Kabwe stojí přesně mezi klastry heidelbergů, neandrtálců a moderních lidí (tím by se dala vysvětlit její problematická zařaditelnost). Dále je zajímavé, že čínský člověk z Jinniushan zapadá mezi neandrtálce a Stainheimská lebka se blíží moderním lidem stejně podobně jako evidentně moderní člověk - 160 tisíc let starý Irhoud 1 z Maroka.http://dienekes.blogspot.com/2011/05/homo-heidelbergensis-and-ceprano.html