pátek 16. března 2012

Původ jazyků

Nadávno se objevila studie, která se na základě geografické různorodosti fonémů snažila stanovit oblast, kde vznikl původní prajazyk, předek všech jazyků lidstva. Výsledkem bylo, že nejvyšší různorodost fonémů, a tedy i původ jazyků se nachází v jihozápadní Africe. Studie byla vzápětí podrobena kritice. Když byly do hodnotících kritérií zahrnuty i jiné parametry jazyka (ne jenom fonémy), tak se původní oblast měnila na východní Afriku, nebo třeba i Kavkaz. Je tady zřejmé, že takto zobecněná metoda spíše vyhledává oblasti s maximální různorodostí jazyků. Místo původního jazyka je dnes již nedohledatelné.

čtvrtek 15. března 2012

Nový hominid z Číny

V Číně byly nalezeny hned dva exempláře nového hominida, přesněji: nové formy moderního člověka. První nález je z jihovýchodního Yunnanu z jeskyně Maludong poblíž Mengzi, druhý je ze severozápadního Guangxi z jeskyně u města Longlin. Oba nálezy jsou tedy nedaleko od sebe, jejich stáří je 14,5 a 11,5 tisíc let. Jedná se o archaické lidi, kteří sdílejí řadu morfologických rysů: výrazný nadočnicový oblouk, chybějící vysunutá brada moderních lidí a plochý krátký obličej posunutý pod mozkovnu. Je velmi pravděpodobné, že oba jedinci jsou potomky člověka z Dali a člověka z Jinniushan - archaických lidí z Číny z doby před 250 tisíci lety. Ti se do Číny dostali před více než 300 tisíci lety, jako potomci archaických lidí z Předního východu, nositelů Acheulo-Yabrudian kulturního komplexu.