pondělí 22. října 2012

Osidlování Karibské oblasti

Nejstarší nálezy z Karibské oblasti pocházejí Trinidadu, kde před 7,5 tisíci lety žili lidé ortoiroid, sběrači mušlí a mořských plodů moře. Ti se v pátém tisíciletí před Kristem přes Malé a Velké Antily dostali až na Kubu. Jejich etnicita je neznámá, pochází pravděpodobně z povodí Orinoka a můžou být spřízněni s některými z izolovaných skupin v povodí Orinoka, jako Hodi, Sapé, nebo dokonce západnější, dnes již nežijících Otomaco.

Před více než 6000 lety přišli do Velkých Antil z Yucatánu Tolatekové. Jejich počet byl zřejmě mnohem větší a postupně ovládli velké Antily.

Druhá významná osidlovací vlna proběhla před 4000 lety z ústí Orinoka, tvořili ji příbuzní dnešních kmenů Warao. Z Tolateků přežili jen Sinobejové v odlehlých oblastech Kuby. Indiány Warao  Greenberg zařadil do skupiny Makro-Paéz, jejíž členové se nachází převážně na severozápadním pobřeží Jižní Ameriky. Vliv waraoů zřejmě zasahoval až na Floridu, kde se dochoval v jazyce indiáni Timucua. Samotní Timucua evidentně souvisí s kulturou St.Johns, ktará se objevila před 2500 lety (500 BC). Avšak tato kultura navázala na předchozí kulturu Orange, která je evidentně severnějšího původu (snad jejími tvůrci byli indiáni Yuchi). Je tedy pravděpodobné, že indiáni Timucua, se na Floridu dostali v době úpadku kultury Orange, navázali na ní a rozvinuli jí svým způsobem.

Před 2500 lety začali opět z povodí Orinoka do Malých Antil pronikat noví obyvatelé - Arawakové/Taínové, kteří se již živili zemědělstvím a vyráběli keramiku. Tvořili kulturu 
SaladoidPorto Rica dosáhli velmi rychle, před 2400 lety. Jejich předci jsou dodnes žijící Goajiro, kteří se dříve vyskytovali jihovýchodněji u soutoku Orinoka a Apure.

Před 1500 lety (500 AD) se objevuje druhá migrační vlna Arawaků, opět z povodí Orinoka. Jejich společnost je lépe organizována a populace roste. Jejich předci Warao jsou už jen na západě Kuby a na severu Hispanioly. Nejstarší Sinobejové žijí v horách Kuby.

V té době se z dolního Mississipy rozšířil kulturní komplex Poverty point na jih a dále na západ až na Floridu, kde vzniká Elliot's point komplex. Lidé tohoto kulturního komplexu postupně ovládli jih Floridy a ostrovy Key. Je patrná souvislost mezi jazykem indiánů Tunica (Poverty Point) a indiáni Calusa z jihu Floridy.

Poslední indiánská migrační vlna proběhla krátce před příjezdem evropanů. Do Karibské oblasti pronikají válečníci a kanibalové - Karibové, kteří vytlačují Taíny.

Odkazy:
http://books.google.cz/books?id=RqqXKvpZUAcC&hl=cs&source=gbs_navlinks
http://books.google.cz/books?id=dAD_O9tQJqkC&hl=cs&source=gbs_navlinks_s

Žádné komentáře:

Okomentovat