pátek 13. července 2018

Nové poznatky o osidlování jihovýchodní Asie

Jihovýchodní Asie je oblastí s převážně tropickým klimatem, které příliš nepřeje konzervaci pravěkých kostí. Přesto se podařilo analyzovat jadernou DNA z několika vzorků starých tisíce let. Nejstarší vzorek měl 8000 let. Jejich srovnáním se současnou populací a jinými pravěkými vzorky DNA lze rekonstruovat scénáře osídlování jihovýchodní Asie.

Hned po příchody prvních lidí do jihovýchodní Asie se populace rozdělila na severní a jižní skupinu.

Nejstarším zástupcem severní skupiny je kostra nalezené nedaleko Pekingu - člověk z Tianyuan, který má ve své DNA 1% neandrtálců. Dnes jeho příbuzní tvoří významný podíl v populaci amerických indiánů, ale jinak jde o slepou větev. Druhá část severní skupiny zůstala zřejmě někde v centru dnešní Číny.

Mnohem úspěšnější je jižní skupina, ta se rozdělila na 3 hlavní migrační proudy. První směřoval přes Indonésii až do Austrálie (dnešní Austrálci a Papuánci), druhá skupina zůstala v Indočíně a jejími potomky jsou Onge z Andamanských ostrovů. Třetí větev se vydala do dnešní Číny, kde narazila na část severní skupiny. Obě populace se vzájemně promísily, ale ve výsledném mixu převažovalo 76% DNA z jižní skupiny. Tuto populaci jižní Číny lze označit za proto-Ami.

Časový horizont těchto událostí není zcela zřejmý, ale vše se zřejmě odehrálo před více než 40 000 lety.

Zřejmě až po konci doby ledové došlo k expanzi proto-Amiů, jeden z migračních proudů došel až na Taiwan, před jeho oddělením od pevniny. Jejich potomci jsou domorodí Taiwanci. Podobně expandovala také skupina z Indočíny. Jedna její číst se vydala na severovýchod smísila se s proto-Amii a výsledná populace osídlila Japonské ostrovy jako kultura Džómon. Lidé, kteří zůstali v Indočíně, pak stáli u vzniku Hoabinhské kultury Na dvou vzorcích lidí této kultury je vidět spojitost s Indií. Mitochondriální DNA patří do halposkupin M2 a M5, chromozomy Y pak do haploskupin C a D.

Zemědělská revoluce v Asii započala před 10000 lety na jihu Číny a lidé, kteří z tohoto ohniska šířili pěstování plodin a chov zvířat byl z větší části spřízněni s proto-Amii, z menší části s Hoabinhiany.https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180706105950.htm

Žádné komentáře:

Okomentovat