čtvrtek 12. července 2018

Lidí přišli do Číny před 2 milióny lety

Nálezy kamenných nástrojů a kostí zvířat z jižní části čínské sprašové plošiny byly datovány na 2,1 miliónu let. Stáří vrstev s těmito objevy bylo stanoveno podle magnetické orientace. Další nástroje byly nalezeny také v mladších vrstvách až do stáří 1,3 miliónu let.

To je pozoruhodný objev, protože dosud se předpokládalo, že nejstarší lidé přišli z Afriky do Asie (a to jen do Gruzie) před 1,8 milióny lety. Na druhou stranu existují dřívější doklady o více než 2 milióny let starých nástrojích z Pákistánu a také z Číny (i když jejich datování není obecně přijímáno).

Lze tedy předpokládat, že lidé do východní Asie skutečně dorazili už před 2 milióny lety. Otázka ale zní, jestli to vůbec byli lidé. Nejstarší zástupce rodu Homo, který žil před 2 milióny lety, je Homo habilis. Ten by však měl být podle názorů odborníku z rodu Homo vyřazen a přesunut do rodu
Australopithecus.

První lidé, kteří do Asie přišli byli tedy jakási přechodná forma mezi rodem Australopithecus a rodem Homo. Zřejmě hodně podobní a příbuzní zmiňovanému Homo habilis. Jejich potomci zůstali v Asii až do "nedávna". Na ostrově Flores v Indonésii žil ještě před 50 tisíci lety Homo floresiensis, který vykazuje nejvyšší podobnost s Australopithecus sediba a Homo habilis.

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0299-4

Žádné komentáře:

Okomentovat