úterý 21. června 2016

DNA prvních zemědělců z Íránu

Objevily se dvě práce, které analyzovaly DNA z ostatků prvních zemědělců v Íránu. Porovnání s DNA prvních zemědělců z Egejské oblasti a Evropy ukázalo to, co se dalo předpokládat na základě hmotné kultury a ligvistické komparistiky. Zemědělci z Íránu jsou přímými potomky zdejších lovců a objev zemědělství v této oblasti nebyl doprovázen přísunem obyvatel z východu. Hmotná kultura zdejších neolitických lovců byla velmi vyspělá a s příchodem zemědělství se příliš nezměnila, její přechod do pozdější elámské éry byl plynulý. Genetické analýzy potvrdily, že neolitičtí lovci jsou přímými předky Elamitů. Z dnešních populací k nim mají nejblíže Balůčové z Pákistánu.

Naopak k zemědělcům, kteří přišli jako první do Evropy z Anatolie, mají geneticky nejblíže dnešní obyvatelé Sardinie.http://science.sciencemag.org/content/early/2016/07/13/science.aaf7943
http://biorxiv.org/content/early/2016/06/16/059311
http://biorxiv.org/content/early/2016/06/18/059568


Žádné komentáře:

Okomentovat