pátek 13. května 2016

Arabský poloostrov jako útočiště před ledovou dobou

Podle studie zveřejněné v časopise Nature, se ukazuje, že nejstarší varianty haploskupiny R0a mitochondriální DNA se nachází na Arabském poloostrově, zde je také největší variability této haploskupiny. Simulace ukazují, že k jejich distribuci do Afriky a Evropy došlo po skončení doby ledové. Arabský poloostrov tedy sloužil jako refugium v době velkého such a chladu, lidé žily zřejmě při pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu. Na konci ledové doby, před 15 tisíci lety expandovali na sever do Levanty a na východ do Afriky. Stali se tak součástí zemědělské revoluce v úrodném půlměsíci a jejich potomci se dostali do Evropy a do Íránu. Díky intenzivnímu námořnímu obchodu v Indickém oceánu se před 3 tisíci lety jejich potomci dostali až do Indie.

http://www.nature.com/articles/srep25472

Žádné komentáře:

Okomentovat