pátek 22. listopadu 2013

Genetika paleosibiřanů

Vědcům z Kodaňské univerzity se podařilo analyzovat DNA z 25 tisíc let starých ostatků chlapce nalezených nedaleko jezera Bajkal. Chlapec patřil v mužské linii k haplogrupě R v ženské k haplogrupě U. Měl tedy velmi blízko k Evropské či západoasijské populaci. Analýza jaderné DNA ukázala, že měl také velmi blízko k populaci amerických indiánů. Současní indiáni mají přibližně 40% DNA blízké tomuto chlapci. Zbytek patří DNA typické pro východoasijskou populaci. Logicky z toho vyplývá, že američtí indiáni "vznikli" míšením těchto paleosibiřanů s východoasiaty.

Tento závěr je v naprosté shodě s tím, co jsem uváděl již před několika lety. Psal jsem také, že "mateřská linie indiánů pochází z východní Asie otcovská ze střední". To je v naprostém souladu s analýzou. Mužská haplogrupa R se totiž u indiánů dodnes vyskytuje, zatímco ženská U nikoliv.

Další důležitá poznámka je ohledně původu americké haplogrupy R. Řada lidí se dodnes domnívá, že pochází z Evropy a dostala ze na východ Severní Ameriky (kde jí je nejvíce) přes Atlantik v době ledové. Nebo že byla do Ameriky zavlečena s příchodem evropanů. S tím nesouhlasím. Podle mého názoru americká haplogrupa R pochází ze Střední Asii a do Ameriky se dostala přes Sibiř. Současný nález můj názor podporuje.

http://dienekes.blogspot.cz/2013/11/ancient-dna-from-upper-paleolithic-lake.html
http://www.nature.com/news/americas-natives-have-european-roots-1.14213

Žádné komentáře:

Okomentovat