pátek 16. března 2012

Původ jazyků

Nadávno se objevila studie, která se na základě geografické různorodosti fonémů snažila stanovit oblast, kde vznikl původní prajazyk, předek všech jazyků lidstva. Výsledkem bylo, že nejvyšší různorodost fonémů, a tedy i původ jazyků se nachází v jihozápadní Africe. Studie byla vzápětí podrobena kritice. Když byly do hodnotících kritérií zahrnuty i jiné parametry jazyka (ne jenom fonémy), tak se původní oblast měnila na východní Afriku, nebo třeba i Kavkaz. Je tady zřejmé, že takto zobecněná metoda spíše vyhledává oblasti s maximální různorodostí jazyků. Místo původního jazyka je dnes již nedohledatelné.

Žádné komentáře:

Okomentovat