pátek 11. května 2018

Detaily o původ Indoevropanů

Důkladná analýza DNA ze 74 archeologických vzorků z Asie poodhalila další detaily úspěšného vzestupu Indoevropanů. Existuje několik překvapivých zjištění:

1. Zatím se zdá, že první lidé, kteří domestikovali koně patřili do kultury Botai v dnešním Kazachstánu. Nejsou geneticky spřízněni se slavnou Jámovou kulturou. Ta se objevuje o 400 let později více na západě (na Ukrajině) a celkem jednoznačně je spojována s Indoevropany. Zatímco lidé Botai mají blízko k severoasiatům (pravěkým obyvatelům Sibiře), lidé Jámové kultury jsou příbuzní Kavkazanů. Botai jako první domestikovali koně, nebyli to ale předci dnešních koní, patřili do jiného plemene. O něco později lidé Jámové kultury na západě také domestikovali koně (nevíme jestli pod vlivem Botai), tentokrát už toho správného, který postupně začal dominovat celému Euroasijskému kontinentu. Koně lidí Botai zcela vymřeli, stejně jako jejich jazyk, který byl pravděpodobně spřízněn s Ugrofinskou jazykovou rodinou (jak naznačují materiální prvky této kultury).

2. Expanze Jámové kultury, která probíhala na východ, zcela obešla kulturu Botai a skončila zformováním jihosibiřské kultury Afanasevo, o které se předpokládá, že ji tvořili předci Tocharů. Lidé jámové kultury a kultury Afanasevo jsou geneticky stejní.

3. Expanze Indoevropanů do Anatolie skoro vůbec neproběhla. DNA lidí z chetitského státu je prakticky shodná jako z předchozích období. K jazykové změně muselo dojít více kulturním vlivem, než migrací lidí. Podle záznamů z Ebly víme, že Indoevropské jazyky se objevují v Anatolii už ve 25. století BC, ještě před expanzí jámové kultury.

http://science.sciencemag.org/content/early/2018/05/08/science.aar7711.full

Žádné komentáře:

Okomentovat