pátek 17. února 2017

Analýza velkého množství dat upřesňuje proces osidlování Ameriky

Nabízí se srovnání s metodikou "masového srovnávání"slavného lingvisty Josepha Greenberga. Lingvisté z Virginské univerzity provedli srovnání původních jazyků Ameriky na velkém množství dat za použití nejmodernější výpočetní techniky. Výsledky přinesly řadu nových zjištění.

1. Analýza odhalila stopy po minimálně 3 dnes mrtvých jazycích na severozápadním pobřeží, které zanikly nebo byly velmi silně ovlivněny jazykovými rodinami Nadene a Eskymo.

2. Lidé mluvící na Sibiři jenisejskými jazyky, které jsou příbuzné americkým jazykům Nadene přišli z Ameriky a ne naopak (k rozdělení těchto dvou jazykových rodin došlo až v Americe a ne na Sibiři).

3. Nadene jazyky se rozšířili z Aljašky jak vnitrozemím, tak podél pobřeží.

4. Aleutsko-eskymácké jazyky a izolovaný jazyk Haida spolu souvisí. Jazyk Haida byl silně ovlivněn jazyky Nadene v době jejich nejstarší historie.


https://phys.org/news/2017-02-linguist-big-migration-americas.html

Žádné komentáře:

Okomentovat