pondělí 18. ledna 2016

Lidské nástroje ze Sulawsi staré 118 tisíc let

Ostrov Sulawesi leží za Wallaceovou linií, přístup k němu tedy se Sundalenadu nikdy nebyl jednoduchý i když ho v dobách ledových, při nižším stavu hladiny oceánu, oddělovalo jen nějakých 30 kilometrů. Dosud se za nejstarší obyvatele ostrova považovali první moderní lidé, kteří sem dorazili před 40 nebo snad až 50 tisíci lety a zanechali tu svoje nástroje. Nyní došlo k překvapivému objevu lidských nástrojů starých minimálně 118 tisíc let. Vyvstává zásadní otázka: "Kdo byli tvůrci těchto nástrojů?" Nástroje nejsou opracované jednotou kulturou, která by mohla napovědět více o jejich autorech. Na moderní lidi je doba 118 tisíc let příliš brzy, na Homo erectus, jejichž zástupci zmizeli snad už v době před 300 tisíci lety příliš pozdě. Jedna teorie říká, že to může být reliktní populace Homo erectus, která na ostrově přežila podobně jako Homo floresiensis na ostrově Flores. Osobně se přikláním k jinému vysvětlení: V době před 150 tisíci lety se podle analýzy jaderné DNA rozděluje populace Denisovanů na severní a jižní. Severní skupina byla později nalezen a v Altaji, zatímco o jižní skupině máme doklady z genů domorodců na Nové Guinei, žijících za Wallaceovou linií, Nově objevené nástroje by tedy mohly patřit jižním Denisovanům. Odpovídalo by to poměrně dobře časově - brzy po oddělení populace od severních příbuzných, i místem nálezu - za Wallaceovou linií.

Žádné komentáře:

Okomentovat