pondělí 16. února 2015

Vývoj evropského genetického profilu

V dnešní době už máme k dispozici desítky vzorků DNA z Evropy od konce doby ledové, přes neolit, až po dobu bronzovou a lze tedy rekonstruovat její evoluci. O to se pokusil tým vědců z několika univerzit a tady je výsledek:

Na konci doby ledové žila v Evropě geneticky velmi stejnorodá populace západoevropských lovců (vzorky La Brana 1, Loschbour a Gamba) od Španělska po Maďarsko. Na východě žili také relativně uniformní avšak od západoevropanů odlišní východoevropští lovci (vzorky z Karelie a Samary).

Před 8 tisíci lety do Evropy z jihovýchodu přicházejí zcela odlišní zemědělci a nahrazují místní lovce hlavně ve Středomoří, ale také v jižní a střední Evropě. Tito zemědělci raného neolitu jsou reprezentováni hlavně kulturou lineární keramiky.

S přechodem do středního neolitu, před 6 tisíci lety, vzniká v Evropě sociálně rozvrstvená společnost a řada místních různě vyspělých kultur. S tímto rozvojem je spojena i změna genetického profilu, který se mírně posunuje od raných zemědělců směrem k původním západoevropským lovcům.

Skutečnou změnou však je až příchod Indoevropanů ze stepí Střední Asie před 5000 lety. Jejich původ sahá ke kultuře Yamna, jejíž nositelé mají blízko k východevropským lovcům. První invazi Indoevropanů do Evropy představuje Kultura se šňůrovou keramikou jejíž nositelé se geneticky velmi podobají lidem kultury Yamna. Lidé pozdějších kultur (Zvoncové poháryÚnětice a další) už jsou geneticky někde mezi lidmi kultury Yamna a lidmi středního neolitu.

Na tomto stavu se dodnes nic výrazného nezměnilo. Obyvatelé Středomoří mají nejblíže k prvním zemědělcům (úplně nejvíc Sardiňané). Původním západoevropským lovcům se nejvíc geneticky podobají lidé severovýchodní Evropy (nejvíce Estonci). Češi, zapadají spíše na sever Evropy, svým současným genetickým profilem se nejvíc podobají pravěkým lidem Kultury zvoncových pohárů. Kultuře, na jejíchž základech později vznikl svět Keltů a celá Západní Evropa.

http://biorxiv.org/content/early/2015/02/10/013433
http://dienekes.blogspot.cz/2015/02/a-story-of-69-ancient-europeans.html


Žádné komentáře:

Okomentovat