úterý 7. května 2013

Euroasijské jazyky


Objevila se studie, která srovnává změny nejkonzervativnějších slov u Euroasijských jazyků. Studie podle změn navrhla strom vývoje těchto jazyků. Autoři jsou biologové a celá celý přístup je samozřejmě sporný. Nebere se v potaz přejímání slov, změnu významu. Nezohledňuje ani časovou nerovnoměrnost slovních změn (ve stabilních společenských poměrech probíhají změny pomaleji). Celou studii by bylo dobré podrobit historicko-archeologicko-lingvistické analýze. V rámci objektivity by bylo také dobré zahrnout do studie nepříbuzné jazyky... Pouhá podobnost slov je velmi zavádějící, zvláště u malé množiny jednoslabičných slov (což je přesně případ studie) se analýza dostává za "hranice šumu". Osobně si myslím, že výsledky nejsou příliš důvěryhodné.

Podívejme se na výsledky:

  • Jako první se od ostatních oddělily drávidské jazyky před 15 tisíci lety. Tato událost může odrážet expanzi kultury Zarzian z íránské vysočiny na sever po skončení doby ledové.
  • Další se oddělily kartvelské jazyky před 13 tisíci lety. S tímhle mám osobně velký problém. Kartvelské jazyky byly silně ovlivněny západokavkazským substrátem a zřejmě i s východokavkazskými jazyky. Je pravděpodobné, že kartvelské jazyky mají mnohem blíže k indoevropským, avšak prodělaly řadu změn právě pod vlivem starších kavkazských jazyků. Proto se jeví jako vzdálenější.
  • Před 12 tisíci lety se jádro rozpadlo na západní a východní skupinu.
  • Vzápětí se západní skupina rozpadá na indoevropské a ugrofinské jazyky. Tato událost bude zřejmě souviset s šířením keramických kutur ve středoasijských stepích a s formováním neolitických kultur v leso-stepních oblastech jižní Sibiře - domovině urgrofinských národů. K tomu však došlo před 9 tisíci, ne před 12 tisíci lety.
  • Před 11 tisíci lety se východní skupina rozpadla na altajskou a nejvýchodnější skupiny. K tomu lze těžko přiřadit nějakou archeologockou událost.
  • Před 10 tisíci lety se nejvýchodnější skupina rozdělila na čukotsko-kamčatské a eskymo-aleutské jazyky. Tato událost je také velmi těžko ověřitelná.


Zdá se, že druhou půlku evolučního stormu by bylo dobré trochu posunout v čase dopředu. Bylo by také dobré přidat jukagirské a nivchské jazyky.Žádné komentáře:

Okomentovat