pátek 1. března 2013

Praotec všech mužů žil před 340 tisíci lety

V roce 2011 publikoval Fluvio Cruciani revoluční práci, ve které zrevidoval vývojový strom mužského chromozomu Y a stanovil nový kořen tohoto stromu na 140 tisíc let. Do té doby se předpokládalo stáří 80-120 tisíc let a za nejstarší části stromy byly považovány "větve" z jižní Afriky od Sanů. Po Crucianově objevu se nejstarší větví stala dřívější podvětev A1b ze západní Afriky a dostala nový název A0 (je definována mutací P305).

Vědci začali přezkoumávat starší vzorky novými a přesnějšími metodami, jak zapadnou do nově definovaného stromu. Narazili na vzorek z Kamerunu od kmene Mbo, který vypadal ještě starší než nově definovaná větev A0. Tento předpoklad se potvrdil po objevení podobného vzorku u jednoho Afroameričana. Nově objevená větev byla nazvána A00. Její stáří bylo stanoveno na neuvěřitelných 340 tisíc let (s 95% spolehlivostí 237-581 tisíc let). Oddělení haplogrupy A0 od ostatních haplogrup pak bylo posunuto ze 140 tisíce let na 220 tisíc (s 95% spolehlivostí 125-382 tisíc let).

Společný předek všech mužů tedy žil 140 tisíc let před nejstarší fosílií moderního člověka a 100 tisíc let před podobným kořenem stromu u ženské části populace. V této době (před 350 tisíci lety) jsou známy projevy moderních lidí z Blízkého východu (co se týče ostatků byly zde nalezeny jen lidské zuby). O něco pozdější je nález téměř moderního člověka z Indie a z Číny. Avšak Afrika zatím nenabídla žádný nález podobný moderním lidem z této doby.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929713000736
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130305145821.htm

Žádné komentáře:

Okomentovat