úterý 22. ledna 2013

Osídlení Eurasie moderními lidmi

K finálnímu a rozhodujícímu osídlení Eurasie moderními lidmi došlo po výbuchu Toby tedy před přibližně 70 tisíci lety. Podrobný scénář celého procesu lze velmi dobře rekonstruovat na základě důkladné analýzy mitochondriální DNA. Pozdější migrace totiž z velké části mění mužskou část populace zatímco ženská část (mitochondriální DNA) zůstává, eventuálně se pouze přidávají další skupiny. Scénář je tedy následující:


  • Před 70 tisíci lety se v Indii objevuje haplogrupa N, která je přímým potomkem africké L3. Lidé z afrického rohu se podél pobřeží dostaly do Indie a pokračovali dále na východ. Hladina moře byla mnohem níže, a tak dnes nemáme žádné archeologické doklady.
  • Před 67 tisíci lety se v Indii z haplogrupy N vzniká R a z L3  M.
  • Před 65 tisíci lidé pravděpodobně podél Indu pronikají na íránskou vysočinu (haplogrupy N, R a M). Na vysočině vzniká z R haplogrupa U.
  • Před 60 tisíci lety část íránské skupiny proniká na západ a osidluje Blízký východ haplogrupami N, R a U (později (před 45 tisíci lety) se dostanou až do Evropy).
  • Před 58 tisíci lety pobřežní skupina dorazila do Austrálie, tehdy spojené s Novou Guineou v jeden kontintnent Sahul (haplogrupy N, M a R).
  • Před 55 tisíci lety skupina z iránské vysočiny pronikla pravděpodobně přes východní Afganistán do západního Tibetu a brzy osídlí celý sever Číny až po Koreu. Tam vznikají nové haplogrupy M7, M9, M16, R9, B a N9. Haplogrupy M7 a M16 se dochovaly v Tibetu ostatní v Japonsku a na Dálném východě.


Tým vědců z Max Plankova institutu zveřejnil informaci, že se jim podařilo analyzovat DNA z kostí nejstaršího nálezu moderního člověka v Číně. Bohužel zpráva neuvádí haplogrupu mitochondriální DNA, říká pouze, že tento člověk byl předkem východoasiatů (včetně amerických indiámů) a již byl oddělen od Evropanů. To je vzhledem ke stáří (40 000 let) a místu (okolí Pekingu) nálezu samozřejmě v souladu s uvedeným scénářem.

Pro úplnost je třeba dodat, že výše popsané skupiny se na své cestě setkávali jak s předchozími nemoderními lidmy (minimálně neandrtálci, denisovany, florensiensis a red-deer-cave lidmi), tak velmi pravděpodobně i s archaickými moderními lidmi (člověk z Dali, člověk z Narmady, člověk z Jiniushan).

Žádné komentáře:

Okomentovat