sobota 23. června 2012

Původ Slovanů

Kultura Przeworsk byla považována za praslovanskou. V době nacizmu byla však tato teorie zpochybněna a kultura Pzeworsk se od té doby považuje spíše za germánskou. Polská studie ukazuje, že genetická analýza 27 ostatků z hrobů této kultury na území Polska má spojitost s genetickým profilem současných Slovanů. Je tedy pravděpodobnější, že se skutečně jedná o předky dnešních Slovanů.

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2702
http://dienekes.blogspot.cz/2012/06/ancient-mtdna-from-poland.html

Žádné komentáře:

Okomentovat